Riigikontroll: PRIA-s on raamatupidamisega probleeme

Riigikontroll tuvastas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) probleeme raamatupidamisega, kirjutab Postimees Online.

Riigikontrolli auditi käigus selgus, et põllumajandusministeeriumi 2005. a raamatupidamise aastaaruandes kajastatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) nõuded summas 1032 miljonit ja kohustused 616 miljonit krooni olid 2005. aasta lõpu seisuga inventeerimata.

"Seetõttu ei olnud Riigikontroll kindel, et nimetatud saldod on ministeeriumi aastaaruandes kajastatud kõikehõlmavalt ja õiges väärtuses," seisab riigikontrolli aastaülevaates.

PRIA raamatupidamine oli riigikontrolli teatel hajutatud, jaotudes mitme struktuuriüksuse vahel, kusjuures ameti peadirektor ei olnud määranud asutuse raamatupidamisarvestuse eest vastutavat isikut.

Sarnaselt varasemate aastatega andsid põllumajandusministeerium ja tema valitsemisala asutused riigikontrolli hinnangul riigivara kasutusse ebasoodsatel tingimustel ning alati ei olnud korraldatud riigihankemenetlusi.

Hetkel kuum