23. november 2006 kell 8:52

Kohus vähendas Jüri Liimile määratud trahvi

Tallinna ringkonnakohus jättis pronkssõduri õhkida lubanud Jüri Liimi süüdi, kuid vähendas Liimile alama astme kohtu poolt määratud rahalist trahvi.

Tallinna Ringkonnakohus leiab, et esimese astme kohtulahend on sisuliselt õige ning Jüri Liimile määratud süü on täielikult kooskõlas seadusega, kuna seadus kehtestab kriminaalvastutuse lõhkeseadelisega või lõhkematerjaliga ähvardades avaliku korra rikkumise eest.

Asjas ei oma tähtsust, kas sellel isikul on olemas mingisugune lõhkeaine või lõhkeseadeldis ja kuidas ta seda kasutades avalikku korda rikkuda kavatseb. Oluline on asjaolu, et ta ähvardab üldohtlikult viisil kolmandate isikute rahu rikkuda, teatas kohus.

Nendes intervjuudes, mille eest Jüri Liim on süüdi tunnistatud, ta just ähvardaski avalikku korda rikkuda. Seega on tema käitumine vastavuses karistusseadustiku § 263 p-s 3 ettenähtud koosseisuga. Selle teo eest on ettenähtud alternatiivkaristus, vangistus või rahaline karistus. Nii, et kui esimese astme kohus määras talle rahalise karistuse, on see seadusega kooskõlas.

Ringkonnakohus, aga muutis Jüri Liimile mõistetud rahalist karistusmäära. Ja seda põhjusel, et ringkonnakohtu arvates oli Jüri Liimi käitumine ajendatud riigi tegevusetusest nn pronkssõduri teisaldamisel, mis Jüri Liimi arvates rikkus eestlaste au ja väärikust ning mis meenutas tema arvates eestlaste korduvat küüditamist ja talurahva sundkollektiviseerimist. Kohus seda argumenti arvesse võttes, vähendas temale mõistetud rahalist karistust. Esimese astme kohus määras talle 50 päevamäära, ringkonnakohus vähendas seda 30-le päevamäärale. Päevamäär arvutatakse süüdlase poolt toimepandud teole eelneva aasta keskmise sissetuleku alusel. Jüri Liimil oli see 2005 aastal 506 krooni päevas. Seega tuleb Jüri Liimil kokku maksta 15 180 krooni.

Kohtuotsuse kohaselt peab ta selle summa maksma ositi 10 kuu jooksul iga kuu 10ndaks kuupäevaks 1518 krooni. Muus osas jäeti esimese astme otsus muutmata.

Hetkel kuum