Tööstussektor püsib kasvutrendil

30. november 2006, 11:23

Töötleva tööstuse tootmismaht on viimastel
aastatel kasvanud ligikaudu 10% aastas.

Stabiilne areng on jätkunud ka sel aastal, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Statistikaameti andmetel kasvas oktoobris tootmismaht töötlevas tööstuses 13,1% võrreldes eelmise aasta sama kuuga, tööpäevade arvu erinevust arvesse võttes oli kasvumäär 10,4%. Tööstussektorit toetas rohkem ekspordi suurenemine, kuid mõningates harudes mängis peamist osa sisenõudluse kasv.

Oktoobris kasvas oluliselt tootmine toiduainetööstuses. Võrreldes eelmise aastaga suurenes tootmine 14% (tööpäevade arvuga korrigeerimata kasv), kiire kasv iseloomustas piimatööstust (14%) ja jookide tootmist (26%).

Kiiremini kasvasid oktoobris samad harud, mis on kogu aasta jooksul näidanud olulist edasiminekut. Arvuteid ja kontorimasinaid toodeti enam kui poole võrra rohkem kui eelmise aasta oktoobris, kummi- ja plastitööstuse toodang kasvas ligi 40%, metalltoodete tootmine ca veerandi võrra. Arvutite tootmine on suurenenud tänu siseturu nõudluse kasvule, metallitööstust mõjutas peamiselt eksport. Kummi- ja plastitööstust toetasid võrdselt nii müügi kasv sise- kui välisturgudele.

Kiire kasv iseloomustas oktoobris ka elektriseadmete ja –aparatuuri (40%) ning raadio- ja sideseadmete tootmist (17%), kuid nende harude puhul on toodangumaht väga kõikuv ning üksikud suuremad eksporttellimused mõjutavad oluliselt tootmist. Teistes harudes olid arengud tagasihoidlikumad (kasvumäärad 10% ümber), tootmismahtude mõningane langus leidis aset masinatööstuses ning meditsiini- ja täppisinstrumentide tootmises.

Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitluse kohaselt hindasid tööstusettevõtted oktoobris majandusseisu sama heaks või isegi paremaks kui aasta tagasi. Ettevõtete hinnangul on lähikuudel oodata tootmismahtude suurenemist. Tööstusharude lõikes on siiski erinevusi. Tootmise kasvu osas on ootused kõrgemad toiduainete tootmises, metallitööstuses, raadio- ja sideseadmete tootmises ning mööblitööstuses. Sesoonset tootmise langust prognoositakse ehitusmaterjalide tootmises, paigalseisu nähakse puidutööstuses.

Peamine toodangu kasvu piirav tegur on tööjõu puudus, mida oktoobris tõi välja praktiliselt juba iga teine ettevõtja. Samas pole tööjõu puudus ja palgasurve negatiivselt mõjutanud ettevõtete konkurentsivõimet. Suurem osa küsitletud ettevõtetest leidis, et nende konkurentsivõime on püsinud muutumatuna nii Eesti kui välisturgudel. Konkurentsivõime paranemist täheldanud ettevõtjaid oli rohkem kui selle halvenemisele viidanuid.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. November 2006, 11:22
Otsi:

Ava täpsem otsing