31. jaanuar 2007 kell 10:29

Tallinn hüvitab vähekindlustatud peredele veehinna tõusu

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse määruse eelnõule muudetakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimist seoses kuupalga alammäära muutmisega.

Abilinnapea Jaanus Mutli sõnul on linnal kindel plaan vähekindlustatud peredele vee hinnatõusu kompenseerimist jätkata ka tulevikus, teatas linnavalitsus. "Pidev alampalga tõus ei tähenda tingimata seda, et vähekindlustatud peredele ka tegelikult raha rohkem kätte jääb ja nad enam toetust ei vaja," märkis Mutli. "Seetõttu plaanime kindlasti abivajajate toetamist ka tulevikus jätkata."

Seoses Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006 määrusega kuupalga alammäära kehtestamisega (3600 krooni) alates 1. jaanuarist 2007, muudetakse linnavalitsuse määruses "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimine" vähekindlustatud leibkondade määratlust. Eelnõu kohaselt vähekindlustatud leibkond tähendab ühises eluruumis (korteris) elavaid ja ühisel veetarbimise arvestamisel olevaid Tallinna rahvastikuregistrisse kantud isikuid, kus leibkonna liikme keskmine kuue kuu netosissetulek kuus on alla 3600 krooni.

Seni kuulus kompenseerimisele alla 2500 krooni kuu netosissetulekuga liikme kohta leibkonnad. Hinnatõusu kompenseerimist rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007. Kompensatsiooni arvestamist ja väljamaksmist alustati 2005. aasta esimesest poolaastast. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimine toimus linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade poolt ka 2006 aastal.

Hetkel kuum