Mariliis Pinn • 8. mai 2007 kell 11:05

ATVd häirivad loomi sigimisperioodil

Riiklik Looduskaitsekeskus tuletab meelde, et kaitsealadel on ATVdega sõitmine väljaspool avalikult kasutatavaid teid keelatud. Teema on eriti aktuaalne loomastiku sigimisperioodi tõttu.

Liikluspiirangud ATVdega kaitsealadel sõiduks on kehtestatud looduskaitseseaduse ja liiklusseadusega. Lisaks reguleerivad sõitu kaitsealal iga kaitseala eeskirjad, mõnedel kaitseladel on ATVdega sõit üldse keelatud.

Lõbusõiduks kaitsealal väljsapool avalikult kasutatavaid teid ei anna õigust ka see, kui ATV on registreeritud traktorina. Väljaspool teid võib ATVga kaitsealadel sõita vaid metsa- ja põllumajandustööde tegemiseks kas omal maal või maaomaniku nõusolekul, samuti järelevalve- ja päästetööde tegemiseks.

Piirangud ATVdele on kehtestatud seetõttu, et selle hea läbipääsuvõimega ja väikesemõõdulise sõidukiga sõidetakse ka seal, kuhu muidu liiklema ei pääse ja kahjustatakse taimkatet, mille taastumine sõltuvalt kasvukohast võib aega võtta isegi aastakümneid. Lisaks teevad ATVd tugevat müra, praegu aga on Eesti metsades loomastiku sigimisperiood. Alates 15. aprillist kuni 15. juunini on Eesti riigimetsades kuulutatud välja ka raierahu.Lindude pesitsusaktiivsuse tipp-perioodil aprilli keskpaigast juuli lõpuni pesitseb Eesti metsades miljoneid linnupaare. Kui pesitsuse ajal lõhutakse pesa või haudeperioodil häiritakse pesal istuvat lindu, võib ta pesa hüljata. Uue pesa ehituseks ja teiseks haudeperioodiks ei pruugi aga aega ja energiat enam jätkuda.

Probleem on ka see, et ATVdega sõitjad peletavad pojad vanaloomadest eemale ning nii kasvab kevadsuvisel perioodil auto alla jäänud noorte loomade arv.

ATVdega kaitsealadel sõitmisest tuleks teatada Keskkonnainspektsiooni tasuta valvetelefonile 1313 või politseipolitseiprefektuuri korrapidajale. Teatada võib ka kohalikule konstaablile. Õiguserikkumisi menetlevad nii Keskkonnainspektsioon kui ka Politseiamet.

Hetkel kuum