Revolutsioonilise kohtu abiga

Praegused sõnavõtud dividendide ja sotsiaalmaksu kohta tuletavad kangesti meelde kohtupidamist revolutsioonilise südametunnistuse järgi. Miskipärast ei räägi keegi seadustest. Ma saan aru, kui sedamoodi käitub Tööandjate Keskliit või Äripäeva toimetus, kummaline on aga lugeda niisuguseid avaldusi maksuameti keskaparaadilt.

Juhatuse liikmetel on õigus tegutseda äriühingu nimel. Äriseadustikus on kirjas, et osanikud (s.o omanikud) võivad äriühingu asju arutada ja otsuseid vastu võtta. Muuhulgas on osanike otsustada ka juhatuse töö tasustamine.

Osanike otsuseid saavad ellu rakendada ainult äriregistri kaardile kantud juhatuseliikmed. Osanikud, kes pole juhatuses, ei tohi ise oma äriühingu nimel tegutseda. Selles ei tehta erandit ka juhatuse töölepingute sõlmimisele. Seega saavad osanikud sõlmida juhatuse liikmetega lepinguid ainult iseenda, mitte äriühingu nimel.

Meie praegustes seadustes on äriühingu juhtimise ja selle eest maksmise seisukohalt kolm põhimõtteliselt erinevat töötegijate kategooriat: ainuomanikud-juhatajad, juhatuse esimehed ning ülejäänud juhatuse liikmed. Nendevahelist erinevust ei saa likvideerida revolutsioonilise südametunnistusega.

Teiste juhatuse liikmetega peab juhatuse esimees sõlmima töölepingud. Töölepingu seadus laieneb neile juba 11 aastat ja sellest aastast on juhatuse liikmed peale esimehe ka töötuskindlustusega kaetud. Ent kui neile laieneb töölepingu seadus, kehtib nende kohta ka palgaseadus.

Juhatuse esimehega saavad osanikud seevastu sõlmida ainult käsunduslepingu iseenda nimel: ta juhatab nende varaga toimetamist. Palgaseadus siin ei kehti. Võlaõigusseaduse järgi peab juhatuse esimehele taolise käsundi täitmise eest maksma kokkulepitud tasu ja sellelt tuleb maksta ka sotsiaalmaksu.

Ainuomanik-juhataja ei saa iseendaga käsunduslepingut sõlmida. Isik on üks ja seesama, ent lepinguid sõlmitakse eri isikute vahel. Nii et ainuomanikku ei saa meie praeguste seaduste järgi endale aasta sees sotsiaalmaksuga maksustatavat tasu maksma kohustada.

Kui sotsiaalmaks isikustati, räägiti, et see hakkab tööle automaatselt: inimesed on huvitatud, et sotsiaalmaksu nende nimele võimalikult palju laekuks. Aga esialgu see nii ei toimi.

Hetkel kuum