Tõnis Arnover • 28 august 2007

Lahkujad võtavad TeliaSonera tulu

Uue tehnoloogia võidukäik loob inimestele telefonsides uusi valikuvõimalusi ja kaotajaks jääb Rootsis pikka aega monopoolses positsioonis olnud TeliaSonera. Eelmisel aastal loobus seal tavatelefonist 410 000 kodumajapidamist. Tänavu on see arv prognoosi kohaselt veelgi suurem - 450 000.

TeliaSonerat ei aita isegi see, et tal on endiselt liitumisvõrgu monopol. See tähendab, et iseseisvad firmad peavad Teliale kuuluva võrgu kasutamise eest maksma. Näiteks veel kuus aastat tagasi sai TeliaSonera igalt tavatelefoni kasutajalt aastas maksetena üle 2000 Eesti krooni, sõltumata sellest, mis operaatorfirmat need kasutasid.

Kuid nüüd eelistavad tavatelefonidest loobujad hankida eelkõige VoIP-telefoni, mis ei ole enam ühendatud TeliaSonera võrku, vaid side käib telekaablite või spetsiaalsete lairibakaablite kaudu. Eelmisel aastal tavatelefonidest loobujatest valis kolm neljandikku just selle variandi.

Suurt kasu sellest lõikab kaabeltelevisioonifirma Comhem, mis on TeliaSonera endine tütarfirma. Firmal on televisioonikliente umbes kolmandik Rootsi kodumajapidamistest ehk 1,75 miljonit. 80 protsendile neist pakutakse nüüd kolmikpaketti ehk siis teleühendust, lairibateenuseid ja pealekauba ka telefoniühendust. Eelmise aasta lõpul oli Comhemi klientidest umbes kümnendikul ka telefoniühendust. Tänavu poole aastaga tuli telefonikliente juurde 40 000.

Püüdes arenguga sammu pidada, on TeliaSonera tänavu läinud vastupealetungile ja teinud mitu kampaaniat uute lairiba-, sealhulgas teleteenuste pakkumisel. Selle tulemusena oli tal poolaasta lõpuks 160 000 televisiooniklienti.

Ent võib juhtuda, et TeliaSonera peab üldse lähiajal tavatelefonivõrgust loobuma. Nimelt tahab TeliaSonera suurim omanik, 37protsendilise osalusega Rootsi riik oma aktsiapaki müüki panna.

Kuid Rootsi kaitseministeerium hoiatab, et riigi julgeoleku kaalutlustel ei tohi seda teha enne, kui tavatelefonivõrk on TeliaSonerast lahutatud. Põhjuseks toob ministeerium asjaolu, et selles võrgus peavad sidet kaitsejõudude salajased üksused.

Rootsi valitsus uurib asja, kuid seni pole oma seisukohta avalikustanud.

TeliaSonera soovitab teisal ka ise klientidel tavatelefonist loobuda. Eelkõige puudutab see kliente, kes elavad Soome hõredalt asustatud piirkondades, kus on pikad juhtmeühendused. Juhtmete hooldus maksab palju ja nende kaudu ei tasu firma hinnangul lairibatelefonivõrku luua.

Et mõjutada niisuguseid kliente, keda TeliaSoneral on Soomes üle 100 000, tavatelefonist loobuma, tõstis firma seal hiljuti kuumakset 4 euro võrra ja pakub mobiiltelefoni kaheksa korda odavama kuumaksega.

Hetkel kuum