14. september 2007 kell 7:41

Tööõnnetustes on hukkunud 14 meest

Selle aasta kaheksa kuuga on tööinspektsiooni andmetel hukkunud 18 meest, neist 14 kvalifitseerusid tööõnnetuste alla.

Tänavu on olnud töösurmasid rohkem kui samal ajal aasta varem (13) või kaks aastat tagasi (12).

2007 aasta 14 töösurmast toimusid 4 välismaal, 2 raudteel ja 1 liikluses. Tööturuinspektsiooni andmetel ei toimunud pooled neist töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise tagajärjel.

6 surmajuhtumit oli töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järelevalve valdkonda kuuluvad, 3 juhul saada surma kukkumise tagajärjel (kaubalaevas ja ehitusplatsil), 2 juhul saadi surma kukkuvaeseme või varingu alla jäädes (tõstukit remontides või kaevetöödel) ning ühel juhul oli põhjuseks mehaaniline lämbumus tsemendipunkris.

Tänavustest surmajuhtumitest Eesti töötajatega on 29 % juhtunud välismaal. Mais ja juulis töösurmasid ei registreeritud, kuid juunis leidis aset lausa 4. Kõik surmasaanud on mehed, neist noorim 22- ja vanim 71-aastane.

Hetkel kuum