Ain Kivesti • 19. november 2007 kell 22:00

Milline on parim kodupakett?

Üks lubab kiiret internetiühendust, teine peaaegu sadat telekanalit, kolmas kvaliteetseid telefonikõnesid. Kuid on ka neid, kes pakuvad kõike kolme korraga.

Otsuse langetamisel tuleb kõigepealt endale selgeks teha, milliseid eelpoolnimetatud teenuseid ja kui suures mahus on soov kasutada. Mõelge, kas vajate telepilti, internetiühendust, lauatelefoni või kõiki kolme. Seejärel uurige, millised operaatorid neid teenuseid teie piirkonnas pakuvad.

Eramusse linnaserval või maal on suure tõenäosusega kommunikatsiooniteenuste hankimine keerulisem kui kortermajja linnas. Viasat ja Starman pakuvad digi-TVd, kus telepilt saabub antenni kaudu ja kaableid pole vaja üldse vedada.

Viasati paketid Start ja Kuld on nähtavad kõikjal, kuna kanaleid saadetakse otse satelliidilt kasutaja koduantennile. Viasat rahuldab kahtlemata ka kõige nõudlikuma televaataja vajadused.

Starmani Zuum-TV programmivalikus on vaid nii-öelda põhikanalid. Ja kuigi nende leviala hõlmab juba pea tervet Eestit, tekitavad signaalide levikule probleeme looduslikud ja tehisobjektid.

Ülejäänud operaatorite puhul on vajalik kaabel. Kes soovib kasutada ka internetiühendust ja telefoni, ei saa ühenduskaablita kuidagi hakkama.

Kui Viasat on spetsialiseerunud teleprogrammide edastamisele, olles juhtmetest sõltumatu ja edastades infot antenni, digiboksi ning vaatajakaardi abil, siis paljud teised operaatorid pakuvad telepildile ja helile lisaks ka erinevaid kodulahendusi, näiteks interneti- ja tavatelefoniühendust. Teenuste kasutamise eeltingimus on andmekaabel või vajadusel selle paigaldamine.

Eesti suuremates linnades on kortermajadel teenuste tellimine lihtsam - vaid üksikutes majades pole veel kaablivalmidust. Samas on igas majas esindatud enamasti ainult üks operaator. Teisalt pole see ka eriline probleem, kuna suurematel operaatoritel on kõigil pakkuda vähemalt üks kolmikpakett.

Kõiki kolme teenust - televisiooniprogrammid, internet ja telefoniühendus - saab muidugi ka eraldi. Rahalise poole pealt lähenedes on olemas aga kindel reegel: isegi kui see on võimalik, pole mõttekas tellida kolmikpakettides pakutavaid teenuseid eri operaatoritelt eraldi.

Tänapäevast olukorda hinnates on tähtsaim küllap internetiühendus, järgneb televisioon ja alles siis lauatelefoniühendus. Paljudes majapidamistes on lauatelefonidest loobutud ning kasutatakse ainult mobiile. Viimasel ajal on trend siiski suunda muutnud ja mobiiltelefon on ikkagi päevaseks kasutamiseks, õhtul kodus räägitakse lauatelefoniga.

Internetikaabli vedamise eel tulebki võrrelda eri pakkujaid - valida sobivaim ühenduskiirus ja ühenduse kvaliteet. Seda saab teada vaid soovituste ja teiste kogemuste põhjal, kindlasti tuleb arvesse võtta ka kogu süsteemi jooksvad kulutused ja kogumaksumus.

Majapidamistel kaugel-kaugel metsade vahel on tänase seisuga pea ainus võimalus digi-TV ja mobiilne telefoniühendus. On olemas ka digitaalselt leviv internet, kuid see eeldab otsenähtavust antennide vahel ning määrav on ka vahemaa.

Starman pakub viit eri kolmikpaketti - hinnad sõltuvad internetiühenduse kiirusest ja telekanalite arvust. STV lubab vaid ühte varianti nimega triopakett. Elioni kodulahendus on konkurentide omadest sootuks erinev, nimelt IPTV ehk internetipõhine televisioon. Elion ja Starman pakuvad lisateenusena ka filmide tellimist kodust lahkumata.

Teenusepakkujate põhimõte, et mitu asja koos on odavam kui eraldi tellides, peab paika igas mõttes. Ühe kindla operaatori valinud kliendil on kergem, seda alates arvete maksmisest ja lõpetades kõikvõimalike probleemide lahendamisega, mil piisab ühekordsest abiteatest. Teisalt saab firma pakkuda nii ka rohkem teenuseid.

Suuremad teenusepakkujad on praegu orienteerunud pigem vaid Tallinnale ja Harjumaale. Kaugem suund on loomulikult katta terve Eesti. Saamaks täna vastust, kas teie kodusel aadressil on võimalik kasutada konkreetse sideoperaatori teenuseid, tuleb küsida neilt personaalset pakkumist. Seejärel öeldakse, kas sidekaabli vedamine oleks mõeldav ja kui palju võrgu rajamine maksma läheb.

Aadressi järgi on ka sidefirmade kodulehekülgedel võimalik näha, kas see korter või maja asub nende levipiirkonnas või mitte. See tuleb enne operaatori ja tema paketi valimist välja selgitada, vältimaks olukorda, kus tellimust teenusepakkujale esitades selgub kurb tõsiasi - hetkeseisuga pole võimalik sel aadressil teenust pakkuda.

Pakettide hinnad on teenusepakkujate omavahelise konkurentsi tõttu ühtlastes piirides. Mõne paketi kõrgem kuutasu võib olla tingitud paremast kvaliteedist, seega on hindade võrdluses väga raske kedagi esile tõsta.

Küll võib võrrelda pakutavate teenuste lisasid ja võimalusi, jättes hinnakirja tagaplaanile, on kolme suurema sideoperaatori - Starman, Elion ja STV - pakettide positiivseid ja negatiivseid külgi võrreldud kõrvalolevas tabelis.

Hetkel kuum