Koit Brinkmann • 21. november 2007 kell 22:00

Aivo Pärn ootab muutusi ning raha bussiliikluse jaoks

Äripäeva poole pöördunud Pärna sõnul sundisid seda tal seda tegema viimasel ajal ajakirjanduses GoBusi kohta avaldatud arvamused.

Mida tuleks Teie arvates Eesti bussiliinide turul muuta?

Esiteks tuleks luua ühtne ja loogiline liinivõrk üle Eesti.

Teiseks, pikemad lepingud. Busside liisimine ning ostmine sõltub otseselt lepingu pikkusest. Normaalne oleks 7+3 aasta pikkune leping ehk kui kõik on korras, pikendatakse seitsmeaastast lepingut kolme aasta võrra.

Kolmandaks, transpordi- ja logistikaga tegelevate spetsialistide vähesus omavalitsustes on probleem.

Tegelikult tuleb oluliselt muuta kogu süsteemi, peaksid olema ühtsed hankenormid, mille täitmist kontrolliks ministeerium. Täna moosime maavanemaid, kes küll lubavad ja annavad omalt poolt parima, et lisaraha tuleks, kuid tegelikult otsustatakse see ministeeriumis.

Ütlesite, et tuleb maavanemaid moosida. Kas peate silmas Valga maavanemat Georg Trašonovit?

Moosimise all pean silmas bussivedude normaalset rahastamist. Minu igapäevase töö juurde kuulus ka maavanematega suhtlemine - ühised töölõunad, lobitöö. Tegelikult ei oleks seda üldse vaja, kui oleksid kindlad mängureeglid paigas. Täna on kirjutamata reegliks, et selles äris tegutseda, tuleb maavanematega hästi läbi saada.

Järgmiseks aastaks lubatakse anda bussivedajatele 20 miljonit krooni lisadotatsioone?

Järgmiseks aastaks lubatud 20 miljonit krooni lisadotatsiooni ei lahenda olukorda, vaja oleks 200 miljonit krooni, et bussindust järele aidata.

Seadusest tulenevalt me kahjumiga töötada ei tohi. Oleme viimase viie aasta jooksul maksnud bussiveole 80 miljonit krooni peale.

Bussivedu on ka regionaalpoliitika küsimus, mille peab keegi kinni maksma. Leian, et vedaja ei pea seda tegema.

Mis saab pärast 12. veebruari nendes kolmes maakonnas, kus GoBus on teatanud lepingu ülesütlemisest?

Igas maakonnas on lepingud erinevad. Hetkel ei oska ma öelda, kas GoBus osaleb uutel võimalikel riigihangetel. Lepingud peame lõpetama bussijuhtide palga pärast, sest 30 protsenti palgatõusu tähendab GoBusile 24 miljonit krooni kahjumit aastas. Meil pole raha investeeringuteks ning reisijateveo kvaliteet hakkab langema.

Hetkel kuum