Kommentaar: Euroopa Kohtult kannapööre Eesti tulumaksusüsteemi heaks

Aili Sandre 07. juuli 2008, 14:26

Euroopa Kohus on teinud otsuse,
mille järgi kasumi jaotamise maksustamine tütarühingu tasemel ei
kujuta endast tulumaksu kinnipidamist, mistõttu ei ole see ka ELi
ematütarühingu direktiiviga vastuolus. PricewaterhouseCoopersi juhtiva
maksukonsultandi Erki Uustalu hinnangul on tegemist kannapöördega Eesti
tulumaksusüsteemi hüvanguks.

Järgneb Erki Uustalu kommentaar:

"Aastatepikkuste diskussioonide järel võeti 26. märtsil vastu tulumaksuseaduse muudatused, mille eesmärk oli väidetavalt täita ELi liitumislepinguga võetud kohustus viia tulumaksuseadus kooskõlla ema-tütarühingudirektiiviga (90/435/EEC). Euroopa Kohus tegi oma seisukohtades kannapöörde, kinnitades kaudselt, et ka kehtiv tulumaksuseadus ei pruugi direktiiviga vastuolus olla.

Eesti tulumaksusüsteemi tuleviku seadis varem ohtu Euroopa Kohtu lahend Athinaiki Zythopiia vs Kreeka riik (C-294/99), kus kohus leidis, et keelatud tulumaksu kinnipidamine ema-tütarühingu direktiivi mõistes hõlmab muuhulgas ka olukorda, kus kasumi jaotamise hetkel eelnevalt mittemaksustatud kasum maksustatakse tütarühingu tasemel, samas kui seda ei oleks maksustatud mittejaotamise puhul (vt ÄP, 28.02.2002, E. Uustalu, "ELi mustad pilved tulumaksuseaduse kohal"). Just nimelt selle lahendi valguses nõudis Euroopa Komisjon Eestilt tulumaksuseaduse muutmist.

26. juunil tegi Euroopa Kohus lahendi asjas Burda GmbH vs Saksamaa (C-284/06), kus kohus võttis selgelt vastupidise seisukoha, võrreldes eeltoodud kohtulahendiga, kinnitades, et kasumi jaotamise maksustamine tütarühingu tasemel siiski ei kujuta endast tulumaksu kinnipidamist, mistõttu ei ole see ka direktiiviga vastuolus.

Varasemates lahendites oli Euroopa Kohus „tulumaksu kinnipidamise“ mõiste määratlemisel viidanud kolmele põhikriteeriumile – makse toimub dividendi jaotamise hetkel, maksu suurus on seotud jaotatud dividendide hulgaga ning maksumaksja on dividendide saaja. Segadust tekitanud Athinaiki lahendis leidis kohus, et majanduslikust sisust lähtudes võib kolmas kriteerium olla täidetud ka juhul, kui maksukohustus tekib dividende jaotaval tütarühingul. Verivärskes Burda lahendis on kohus selgelt kinnitanud loobumist tõlgendada kinnipidamist majandusliku sisu järgi, hoolimata sellest, et nii ettevõtja kui Euroopa Komisjon Euroopa Kohtult vastavat lähenemist taotlesid.

Analoogselt Eesti maksusüsteemile nägid nii Kreeka kui Saksamaa maksusüsteem ette teatud juhtudel maksukohustuse tekkimise äriühingu tasemel, kui dividende maksti varasemalt mittemaksustatud kasumi arvelt. Kuna Athianiki lahendis andis kohus Kreeka maksusüsteemi direktiiviga vastuolus olevaks tunnistamisega võidu ettevõtjale, proovis analoogses olukorras olev Burda GmbH samale pretsedendile tuginedes saavutada võitu ka Saksamaa üle, kuid kohtu kannapöörde tõttu ebaõnnestunult.

Oleks Euroopa Kohus sarnaselt Athinaiki lahendile asunud ka Burda juhtumis ettevõtja poolele, oleks see andnud põhimõtteliselt Eesti ettevõtjatele peale liitumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu võimaluse Euroopa Kohtu kaudu nõuda dividendide maksmisel tasumisele kuuluva tulumaksu täielikku kaotamist Eestis. Kohtu viimane seisukoht annab aga tuge, et Eesti maksusüsteem on ema-tütarühingu direktiiviga kooskõlas ning vähemalt sellel alusel mitte vaidlustatav.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
07. July 2008, 14:23
Otsi:

Ava täpsem otsing