Martin Männik • 25. august 2008 • 2 min
Jaga lugu:

Hankenõuded olgu täpsed

Riigihangete seaduse N 31 lõike 2 punkt 3 näeb ette, et hankedokumentides peavad sisalduma kõik tulevase hankelepingu tingimused või hankelepingu projekt. Seega on hankedokumendid tulevase lepingu alus ning hankija peab arvestama, et kuulutades välja riigihanke ja koostades hankedokumendid, ei saa sõlmitavas hankelepingus teha muudatusi.

Riigihangete seaduse N 31 lõike 3 kohaselt peab hankija nimetama hankedokumentides, kas ta sõlmib hankelepingu tervikuna majanduslikult kõige soodsama või üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.

Hankija võib sõlmida hankelepingu vaid madalaima hinnaga pakkumuse alusel, kui pakkumuse majanduslik soodsus hankija jaoks sõltub üksnes pakkumuse hinnast ja kõik muud tulevase hankelepingu tingimused, sealhulgas hankelepingu esemega seotud kriteeriumid, on hankedokumentides ammendavalt määratletud.

Seega on hankelepingu sõlmimine madalama hinnaga pakkumuse alusel piiratud - seda võib teha vaid siis, kui hankedokumentides on hankelepingu esemega seotud kriteeriumid ammendavalt määratletud.

Kui hankija sõlmib lepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, nimetab hankija pakkumuste hindamise kriteeriumid objektiivseks hindamiseks. Hankija peab nimetama ka iga kriteeriumi osakaalu. Pakkumusi ja pakkujate vastavust kriteeriumitele peab saama objektiivselt hinnata.

Tihti on hankelepinguis tingimusi, mille alusel ei saa esitada pakkumusi või mida ei saa objektiivselt hinnata. Näiteks nähti hiljutises riigihankes hindamiskriteeriumitena ette reageerimiskiirus ja varuosade tarnimise aeg, mõlemad osakaaluga 25%. Seega sõltus pakkumuse edu 50% ulatuses reageerimiskiirusest ja varuosade tarneajast ning 50% ulatuses hinnast.

Hankedokumentides jäid aga määratlemata reageerimiskiirus ja varuosade tarnimine. Riigihange puudutas laevaremonti. Polnud määratletud, milline laeva lähtepunkt maailmas tuleb võtta aluseks reageerimiskiiruse ning milline varuosa tarneaja pakkumisel. Samas on ilmne, et pakutav reageerimiskiirus ei saa olla sama Eestis ja Vaikses ookeanis. Samuti sõltub tarneaeg vajaminevatest varuosadest.

Hankija leidis, et esitatud andmed reageerimiskiiruse ja varuosade tarnimise aja kohta on "ebarealistlikult lühikesed", ning lükkas pakkumused tagasi väitega, et pakkumused ei vasta sätestatud tingimustele. Üks pakkuja vaidlustas otsuse riigihangete ametis.

Riigihangete amet rõhutas otsuses, et andmed reageerimiskiiruse ja varuosade tarneaja kohta tuleb esitada pakkumuste hindamiseks. Kuna hankedokumentides puudusid ühtsed alused võrreldavate andmete esitamiseks pakkumuses ja täiendavat teavet hankija pakkuja selgitustaotlustele vastates ei andnud, võisid pakkujad oma suva kohaselt otsustada, milliste varuosade tarneaega esitada ja kuhu jõudmiseks reageerimiskiirust pakkuda. Ka hankija ei osanud öelda, millised oleks olnud realistlikud ajad.

Riigihangete amet järeldas, et kuna hankedokumendid ei sätestanud tingimusi reageerimiskiiruse ja varuosade tarneaja esitamise viisile, siis ei saanud hankija pakkumust tagasi lükata väidetava mittevastavuse tõttu hankedokumentides esitatud tingimustele.

Seega tuleneb praktikast, et kui hankedokumendid ei võimalda pakkumust objektiivselt hinnata, ei saa esitatud pakkumusi tagasi lükata, vaid üks neist tuleb tunnistada põhjendatud kirjaliku otsusega edukaks.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt