Mait Raava • 9. november 2008 kell 22:00

Teeme Eestist IT Meka

Kui Warren Buffett ja Bill Gates 5. juulil 1991 esmakordselt kohtusid, küsis Gates seenior õhtulauas, mis on eduka inimese tähtsaim omadus. "Fookus," vastasid Warren ja Bill junior ühest suust. Nii nagu inimesel, peab fookus olema ka riigil, kes tahab edukas olla. Eestil see puudub.

Varem oli Eesti fookus rahvuskultuuri säilitamine okupatsiooni ajal, siis iseseisvumine, seejärel liitumine NATO ja ELiga. Tänasel Eestil ei ole fookust. Seepärast ei tea me täna, kas valitsus tegeleb Eesti arengu seisukohast prioriteetsete või teisejärguliste küsimustega. Osa arvab üht, osa teist. Riigi ressursid on napid. Peame seadma fookuse.

Eesti 30 aasta siht võiks olla elukvaliteedi tõstmine, selle näitaja võiks olla pidev edasiliikumine inimarengu indeksis. Selline tasakaalustatud eesmärk peaks vastama laia inimhulga huvidele.

Nii nagu edukatel ettevõtetel, peab ka riigil kujunema konkurentsivõimeline ärimudel: tuleb määrata prioriteetsed majandussektorid, eksportriigid ja kasvuambitsioonid.

Riigieelarve kulustruktuur peab tagama edukaks ekspordiks vajalikud investeeringud. Välispoliitika peab keskenduma ekspordis läbimurde toetamisele. Arvestades Eesti nappe vahendeid, on meie ettevõtete ekspordivõimalused IT-sektoris. Riik peaks ses valguses tegema radikaalseid otsuseid. Nt panema riigieelarvest kordades rohkem raha (vähemalt 15%) IT-valdkonna kutse- ja kõrgharidusele ja nii palju, et Eestist saab maailmas tuntud tõmbekeskus - IT Meka.

Praegu pole võimalik anda kvaliteetset haridust väikeülikoolides ega kutsekoolides. Ülikooliharidus tuleks koondada suurülikooli, kus õpib 15 000-20 000 tudengit. Ja tuntuks võiks see saada just IT-ülikoolina.

Kui Eesti prioriteediks saab IT, peaks riik selle sektori ettevõtteid ekspordis jõuliselt toetama. Valime tähtsamad välisturud ja ajame poliitikat, mis toetab ettevõtete läbilööki neil. Praegu riik lihtsalt killustab ressursse. Riik peab tooma sisse sadu IT-tipptegijaid. IT-sektori arengu rahastamiseks tuleb kokku tõmmata kulud mitteprioriteetsetele aladele. Samasse võtmesse pöörata ettevõtlustoetused ja valida-meelitada ka investoreid.

Hetkel kuum