Vallo Arumäe • 25. november 2008 kell 22:00

Eestis nüüd kiirabilogistika

Kaubavahetuse puhul on tegemist globaalse äriga, mis toimib ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas. Paratamatult juhtub olukordi, kus kaup, mida vajati eile, on täna alles tuhandete kilomeetrite kaugusel ja homme on selle kättesaamiseks juba selgelt liiga hilja. Mida teha kui tavateenus suudab kauba tarnida alles ülejärgmiseks päevaks?

Praegu pakutaksegi Eestis teenust, kus kaubad toimetatakse Skandinaavias ja Euroopas uksest ukseni samal päeval ehk 12 tunni jooksul alates pealevõtmisest. Tegemist on maailmas kiiresti kasvava turunišiga, kus suudetakse pakkuda kiiremaid lahendusi, kui oleme siiani harjunud.

Kogemused näitavad, et kiirabilogistika (inglise keeles emergency logistics) lahendused muudavad senist mõttemalli.

Kui siiani oli näiteks standard, et reedel tellitud saadetise sai kätte esmaspäeval, siis kiirabilogistika puhul saab kaupa tellida ka laupäeval ja saada kätte pühapäeval. Teenus toimib üle Euroopa 24/7, sealhulgas nädalavahetuseti.

Kiirabilogistika teenust pakkuvatel ettevõtetel on spetsiaalsed kokkulepped lennuliinidega ja lennujaama kaubakäsitluse agentidega. Nii on ajakriitilistele saadetistele garanteeritud kaubaruum lennukites ja lühimad võimalikud käsitlusajad lennujaamades.

Et vähendada saadetiste käsitlemisele kuluvat aega, on kiirsaadetised spetsiaalselt märgistatud ja laaditakse lennukile viimasena ning võetakse maha esimesena. Üldjuhul on kiirsaadetistele määratud maksimaalseks käsitlusajaks lennujaamades alates lennuki maandumisest 30-60 minutit. Selle aja jooksul on saadetis järelveokullerile kättesaadav, kes toimetab selle otse saajale.

Kiirabilogistikafirmade kontorid üle maailma on ühendatud moodsate infosüsteemide kaudu, mis võimaldavad saadetisi reaalajas hõlpsasti jälgida.

Veebipõhisele jälgimissüsteemile lisaks liiguvad teated saadetiste käekäigu kohta asjaosaliste vahel ka e-posti, SMSide ja telefoni teel. Nii on tagatud kiireim ja operatiivseim ülevaade kaupade liikumisest.

Kui kaalul on tootmisliini seiskumine, varuosadega varustamine või kokkuleppest kinnipidamine, mis toob lisaks kaasa täiendavaid kulusid, siis on sama päeva teenus hea lahendus, et vältida lisakulude suurenemist. Parafraseerides ühte kiirabilogistika teenuse pakkujat, siis "järgmise päeva teenus on juba vana uudis".

Kuigi me ei planeeri ette tervisega seotud õnnetusi, neid aeg-ajalt juhtub. Siis on kõige tähtsam teada, kelle poole kiire abi saamiseks pöörduda. Nüüd on võimalik n-ö kiirabi tellida ka siis, kui ettevõtte tootmine või kellelegi antud lubadused on ohus.

Sama päeva teenuse kõrval pakutakse ka onboard courier- ja charter-teenust, kus kauba kogusest ja sihtpunkti kaugusest sõltumata leitakse kaubale alati kiireim teekond.

Kiirabilogistika turg on jätkuvalt väga kiiresti kasvav. Eraldi on välja töötatud lahendused varuosalogistika jaoks. Regulaarsete varuosatarnete puhul on eriti kriitiline võimalikult hiline kaupade üleandmise aeg Euroopas. Lennud Euroopast Skandinaaviasse toimuvad öösel ja kaubad jõuavad klientideni Eestis varajastel hommikutundidel.

Lisaks Euroopale toimub kiire areng ka Aasia turul. Praegu on võimalik kiirlahendusi pakkuda juba ka mitmest Aasia põhikeskusest. Tõenäoliselt toimubki lähiajal suurim kasv just Aasia ja Euroopa vahelisel kiirabilogistika turul, kus on selge nõudlus senisest kiiremate lahenduste järele.

Kui kulude kasvu tulemusena kasvavad tulud kiiremini, siis tootlikkus suureneb. Kaupadega kiirem varustamine suurendab transpordikulusid, kuid võib kokkuvõttes tähendada paremat läbimüüki ja suuremat efektiivsust. Samuti võib see ära hoida kaudsete kulude tekkimise hilinenud tarnete tõttu.

Kiirabilogistika teenus ei vastanda ennast kuidagi kullerfirmade teenusele. Kiirabilogistika on lihtsalt erilahendus, mis on kullerfirmade ekspressteenusest veel kiirem.

Kui ekspress-teenus on n-ö bussiteenus, kus kogutakse saadetised kokku ja saadetakse kindla graafiku alusel (läbides kindlaid peatusi) sihtpunkti, siis sama päeva teenus on taksoteenus, kus valitakse kõige kiirem otseteekond ühele saadetisele. Erinevus kiirabilogistika ja ekspress(tavakuller)teenuse vahel on sama päeva teenus versus järgmise või ülejärgmise päeva teenus.

Praegu pakume kiirabilogistika teenust ettevõtete Jetpak ja Time:matters kaudu, kes on kiirabilogistikas Euroopas juhtivad teenusepakkujad. Esimene on välja kasvanud SASist ja teine Lufthansast (siiani on Lufthansal 49% osalus). Kuna teenus on Eesti turul suhteliselt uus ja tegemist on ad hoc-tellimustega, siis on raske nimetada ka n-ö regulaarset klienti, kes seda teenust kasutab.

Kullerfirmad peavad kiirabilogistikat nišiteenuseks, kuid samas vajalikuks. Nende sõnul on kliendil hea teada, et ootamatu probleemi korral on siiski võimalik leida väga kiire transpordilahendus.

Samas ei pruugi kullerfirmad olla ise kõige paremad kiirabilogistika teenuse pakkujad. Alati ei ole kiireim lahendus lennuk, mistõttu on vaja omada turust laiemat infot ja see on olemas suure võrgustikuga ekspedeerimisfirmadel.

Kiirabilogistika on olnud kättesaadav ka varem. Pigem teenus areneb ning tarne juhtajad lühenevad veelgi, informatsiooni edastus muutub kiiremaks ning täpsemaks, mis seabki lahenduse mõnevõrra uude valgusesse.

DPD keskendub üleeuroopalisele kiirele pakiveole mööda maismaad, mis võib olla õhutranspordist isegi kuni kümme korda ökonoomsem.

Kiirabilogistika tähelepanuväärsemad edulood pärinevad autotööstuse, meditsiinitööstuse, toiduainetööstuse ja humanitaarvaldkonnast, kus iga hetk võivad olla kaalul inimelud, kauba väärtuse kiire kahanemine või kõrge kapitali kulu.

Neid valdkondi vaadates on ja jääb kiirabilogistika pigem nišiks. On hea teada, et ta on olemas ning vajadusel käeulatuses, aga praegu Eesti turul pakutavad rahvusvahelised lennu- ja maismaakullerteenused on oma tarne juhtaegade ning info edastuse kiiruse poolest täiesti heal tasemel.

DHL on kiirabilogistikat pakkunud juba kaua. 2007. aasta algusest muutsime senini vaikimisi toiminud teenuse ka ametlikuks. Müüme seda Same Day nime all.

Meie lähenemine on üldise turuga võrreldes veidi erinev. Me ei piirdu kiire teenuse lahenduste pakkumisel ainult lennukiga.

Samas soovime jääda ka hinnaga mõistlikkuse piiresse. Seetõttu on oluline, et lahenduste pakkuja on kursis transporditurul toimuvaga.

Kiirabilogistika võib tunduda kullerteenuste pärusmaana, samas klassikalistel, ainult kitsalt kullerteenuseid pakkuvatel firmadel, on probleeme piisava hulga turuinfo haldamisega, et pakkuda kliendile heade lahenduste asemel väga häid lahendusi.

Meie näiteks kasutame parema kiiruse (ja hinna) huvides teatud vedude ja sihtkohtade korral kauba väljasaatmiseks mitte Tallinna lennujaama, vaid mõnda teist ümberkaudset lennujaama.

Hetkel kuum