Olari Taali jt seitse ettepanekut

16. veebruar 2009, 14:40

Eesti Koostöö Kogu muretseb, et Eesti ja
kogu maailm on sügavas majanduskriisis ja et kadumas on ühiskonda ja majandust
koos hoidev usaldus. On äärmiselt oluline, et rasked ajad ei
seaks ohtu meie vaimsust ja vastutustunnet, meie riigi ja rahva
põhiväärtusi ja olemise alustalasid.

Nende ohverdamist ei saa me lubada, märgib koostöö kogu. Eesti seisab valiku ees: kas majanduskasvu jõuline taastamine või aeglane vindumine. Meie valik on Eesti tõus ja arenguvõime tagamine. Usaldus tuleb taastada.

Eesti Koostöö Kogu, ühendades paljusid valitsusväliseid organisatsioone, kutsub kõiki üles koosmeelele, kutsub raskel ajal üksteist toetama. Et ületada kriisiperiood võimalikult väikeste tagasilöökidega ning kindlustada raskete aegade möödudes elanike heaolu ja Eesti taastõusmine rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks ja edukaks riigiks, on kogul seitse ettepanekut.

1. Loobugem majanduskriisi süüdlaste otsimisest. Suunakem jõud lahenduste leidmisele. Vältigem poliitilise võitluse agressiivseid väljendusvorme. Ärgem toetagem kriiside ajal pinnale ujuvat odavat, demokraatiat ja majandust ohustavat populismi.

2. Toetagem samme, mis on tarvilikud eurole ülemineku kindlustamiseks. Hoidkem riigieelarvet selleks vajalikes raames, tehes kärpeid kõigis valdkondades, sealhulgas ka sellistes nagu sotsiaalabi, riigikaitse, riigi halduskulud ja avaliku sektori palgad. Eurole üleminek on märk meie partneritele ja tulevastele investoritele Eesti usaldusväärsusest.

3. Viigem riigi ja omavalitsuste kulud vastavusse majanduse tegeliku seisundi ja arenguga. Loobugem kõigil tasandeil üle jõu elamisest, elamisest tuleviku ja meie laste arvel. Muutkem avalik sektor efektiivsemaks. Aeg on küps nii haldusreformiks kui riigi- ja omavalitsusteenistujate arvu vähendamiseks.

4. Taotlegem mõistlikku kokkuhoidu kõiges ja kõikjal. Hinnakem Euroopa Liidu olulist panust Eesti arengusse. Kasutagem Euroopa Liidu toetusi täielikult ja tulemuslikult.

5. Edendagem Eestimaist ja aidakem selle kaudu Eesti majanduse taastumist. Innustagem ettevõtjaid töökohtade säilitamisele ja loomisele. Tunnustagem vastustundlikke tööandjaid.

6. Toetagem igal tasemel uuendusi hariduse sisus ja vormis ning Eesti kultuuri arengut. Haridus ja kultuur on tulevikukindluse ja arenguvõimekuse kindlaim pant.

7. Pöörakem suuremat tähelepanu vabatahtlikule ühistegevusele ja toetagem omaalgatuslikke ettevõtmisi, suurendades nii solidaarsust ühiskonnas. Toetagem samme, mis tugevdavad ühiskonna sidusust ja elujõulisust.

TAUST

Eesti Koostöö Kogu (EKK) on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. EKK sihiks on oma osaliste seisukohtade teadvustamine, kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtmeküsimustes.

Eesti Koostöö Kogu on rajanud Vabariigi President, koostöövõrgustikku kuulub praegu 60 erinevat osalist. EKK tegutseb Vabariigi Presidendi Kantselei bilansis oleva sõltumatu sihtasutusena, mille strateegilised suunad määrab EKK Nõukogu ning tegevust juhib juhatus.

EKK Harta eelkäija oli ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20. oktoobril 2003.a. Vabariigi President muutis oma otsusega 25. oktoobril 2007. aastal Ühiskondliku Leppe SA Sihtasutuseks Eesti Koostöö Kogu. Uuenenud institutsioon sai oma tegevuseks uue põhisisu, eesmärgid ja töökorralduse, mis on sätestatud Hartas ja Harta statuudis.

Nõukogu liikmed:

Ain-Elmar Kaasik, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident

Andres Keevallik, Tallinna Tehnikaülikooli prorektor

Anna Levandi, Eesti iluuisutamise koondise peatreener

Einar Soone, Eesti Kirikute Nõukogu president

Raivo Vare, Ärijuht ja konsultant

Rein Veidemann, Tallinna Ülikooli professor

Olari Taal, ettevõtja

Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituudi direktor, Tartu Ülikooli professor

Juhatuse esimees:

Peep Mühls

Allikas: Eesti Koostöö Kogu

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
16. February 2009, 17:59
Otsi:

Ava täpsem otsing