Luterma: Elveso nõue oli alusetu

23. aprill 2009, 17:42

Harju Maakohus jättis tänase kohtuotsusega
rahuldamata AS-i Elveso hagi, mille viimane esitas AS-i Luterma vastu mullu
jaanuaris.

Hagiavaldusega nõudis AS Elveso AS-ilt Luterma (endine ärinimi AS Kalev) põhjendamatult ülereostustasu ja sellelt arvestatud viivist kokku 21,8 miljonit krooni. Hagi menetluskulud jäid täielikult AS-i Elveso kanda.

„Harju Maakohtu otsus kinnitab üheselt, et AS-i Luterma ja AS-i Elveso vahel pikka aega vaidluse all olnud ülereostustasude nõue AS-i Luterma vastu on põhjendamatu,“ ütles AS-i Luterma õigusteeninduse juhi Allan Viirma.

Viirma sõnul on alusetud AS-i Elveso väited, nagu juhiks AS Luterma järjepidevalt ja suurtes kogustes ülenormatiivset reostust vee-ettevõtja puhastusseadmetesse. „Selline vee-ettevõtja väide on paljasõnaline ning kogu vaidluse kestel ei ole AS Elveso tõendanud ülenormatiivse reostuse juhtimist oma puhastisse. Veelgi enam, kohtumenetluses leidis kinnitust asjaolu, et Rae valla vee-ettevõtja AS Elveso ei ole ajavahemikul 2005 a. märts kuni jaanuar 2008 a. üldse AS-ile Luterma ülenormatiivse reostuse puhastamise teenust osutanud ning et vee-ettevõtjal puudus selleks isegi tehniline võimalus.“

Viirma lisas, et jääb täiesti arusaamatuks, kuidas on võimalik, et Rae vallas veeteenuse pakkujana monopoolses seisundis olev AS Elveso saab selliselt oma turgu valitsevat seisundit kuritarvitades alusetute teenustasu nõuetega kahjustada samas valla tegutsevat tootmisettevõtet. „Ka kohus asus seisukohale, et AS-i Elveso selline tegevus on vastuolus konkurentsiseaduse sätetega,“ märkis AS Luterma esindaja.

AS-i Luterma kohtus esindanud vandeadvokaat Leon Glikman: „Kohtuotsus on ülipõhjalikult motiveeritud ja ma ei näe, et vastaspoolel saaks olla asjakohaseid apellatsiooni aluseid. Kohus jaotas menetluskulud nii, et need jäid täielikult AS-i Elveso kanda. Elveso-poolne apellatsioon tooks temale kaasa olulisi täiendavaid kulusid“.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
23. April 2009, 17:42
Otsi:

Ava täpsem otsing