Kadri Bank • 4. november 2009 kell 10:49

Välisteenistujate abikaasade tasud vähenevad

Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks eelnõu, millega vähendatakse välisteenistujaga kaasasoleva mittetöötava abikaasa tasu ja peatatakse teenistujatele tööleasumise hüvitise maksmine.

Mittetöötava abikaasa tasu on siiani olnud kahekordse töötasu alammäära suurune, kuid võrdsustatakse nüüd 1,2kordse määraga. See muudatus puudutab praegu 96 inimest.

Samuti peatatakse välisteenistujate n-ö töökoha vahetamise hüvitise maksmine. Kehtiv välisteenistuse seadus näeb ette, et välisesinduse töötajale makstakse teise riiki tööle asumisel uue ametikoha palga suurune hüvitis. Seda juhul, kui uus palk on eelmisest palgast suurem. Seaduse muutmise eelnõu jõustumisel see katkestatakse.

Kuigi algselt kaaluti muudatuste rakendamist vaid 2010. aastaks, siis pikaajalisi majandusprognoose arvestades pidas välisministeerium põhjendatuks ajutise korra kehtestamist kahe eelarveaasta piires, on kirjas eelnõu seletuskirjas.

Hüvitise maksmata jätmisega hoiab ministeerium kahe aasta jooksul kokku 2,4 miljonit krooni ja abikaasa tasu vähendamisega umbes 7,8 miljonit.

”Olukorras, kus välisministeeriumi toimepidevust ja jätkusuutlikkust ei ole võimalik saavutada abikaasatasu vähendamiseta ning vähendamine ei toimu määras, mis seaks ohtu kaasasoleva mittetöötava abikaasa toimetuleku, saab riive olla õigustatud,” ütleb seletuskiri, millelel on alla kirjutanud välisminister Urmas Paet ja kantsler Marten Kokk.

Seletuskiri maalib sünge pildi juhust, kui abikaasade tasu ei vähendata. See tähendaks paarikümne töötaja koondamist, mistõttu kannataks ministeeriumi ja välisesinduste töö. Koondamishüvitiste tingitud kulud võiks aga omakorda põhjustada täiendava koondamise.

”Koondatutel oleks praegusel ajal ilmselt äärmiselt keeruline leida uut tööd, mis tähendaks olulisi sotsiaalseid probleeme, samuti riigi vajadust teha täiendavaid kulutusi töötutele. See omakorda vähendaks riigi rahalisi võimalusi kriisi ületamiseks. Seetõttu on vajalik piirata igaühe sissetulekut suhteliselt vähesel määral, et tagada kogu riigi parem toimimine majanduskriisi tingimustes,” kirjutavad Paet ja Kokk.

Abikaasatasu aluseks olev alammäär oli 2007. aastal 3600 ja 2008.-2009. aastal 4350 krooni. 2008. aastal oli väljamakse kogusumma 9,8 miljonit krooni.

Kui riigikogu välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu vastu võtab, jõustub see järgmise aasta 1. jaanuaril samaaegselt riigieelarve seadusega.

Hetkel kuum