Koit Brinkmann • 10. november 2009 kell 21:00

Jaanus Mutli kinkekaardiasi kisub vägisi kriminaalseks

"Täna tehtud Harju maakohtu otsus ei ole mulle ega minu advokaadile aktsepteeritav," teatas Mutli eile. Edasine tegevus otsustatakse pärast kohtuotsuse terviktekstiga tutvumist.

Ühtlasi tühistas kohus kohtuvälise menetleja Põhja politseiprefektuuri korruptsioonikuritegude talituse 30. juuli 2009 otsuse Mutli väärteoasjas ja lõpetas väärteomenetluse aegumistähtaja möödumise tõttu. Kohus otsustas saata väärteomaterjalid Põhja Ringkonnaprokuratuuri kohtueelse menetluse korraldamiseks.

Kohus jättis rahuldamata ka kaebuse esitaja taotluse vaidlustatud lahendi edastamiseks riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluse alustamiseks.

Mutli sõnul on põhiseaduse N 23 järgi sätestatud iga isiku põhiõigusena teistkordse menetlemise keeld ning ei oma tähendust, kas otsus on tehtud väärteomenetluse või kriminaalmenetluse raames, samuti kas otsus oli õigeksmõistev või süüdimõistev.

"Igal inimesel on fundamentaalne õigus õigusrahule. Ükski inimene ei pea kannatama riigivõimu otsustamissuutmatuse all ja taluma ühe asja korduvat menetlemist. Juhul, kui kõnealuses faktis alustatakse täiendavalt kriminaalmenetlust, tehakse seda rikkudes nii kriminaalmenetluse seadustikku kui ka põhiseadust," märkis abilinnapea.

Linnapea Edgar Savisaare arvates lõhnab eilne Harju maakohtu otsus sama kahtlaselt, nagu aastaid tagasi abilinnapea Vladimir Panovile korraldatud provokatsioon. "Ka tookord provotseeriti meid pärast valimisi, kui toimusid koalitsioonikõnelused. Kurioosseks teeb asja eriti see, et mõni aeg tagasi teatas kaitsepolitsei ametlikult, et ta ei näe midagi kriminaalset Jaanus Mutli tegevuses. Nüüd räägib kohtunik Merle Parts vastupidist uurimise järeldustele," kritiseeris linnapea.

Savisaare sõnul on Mutlil nüüd palju keerulisem abilinnapea kohalt lahkuda. "Mutlil oli plaanis ametit vahetada ja paljud inimesed teadsid seda, aga nüüd ma tõesti kahtlen, kas tal ikka on otstarbekas lahkuda enne, kui asjad klaarid. Muidu võib jääda avalikkusel niisugune mulje, nagu olekski ta milleski süüdi," ütles Savisaar.

Tallinna linnavolikogu opositsioonilise IRLi fraktsiooni esimehe Indrek Raudse sõnul on linnapea paralleel Panovi juhtumiga demagoogiline, kuna siis lõpetati asi menetluslikel põhjustel.

Hetkel kuum