Anne Oja • 4. juuni 2010 kell 17:59

Randpere: tasuline parkimine nöörib linlasi

Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Valdo Randpere sõnul peab tasulise parkimise eesmärgiks olema korrastada liiklust ja muuta see sujuvamaks.

„Meie peamine etteheide linnavalitsuse eelnõule on, et see ei ole kuidagi kooskõlas kohalike elanike tahtega. Mitte mingit Taavi Aasa poolt viidatud massilist kirjatulva Kalamajast nõudega kehtestada seal tasuline parkimisala pole olemas. On ehk mõned kõned ja paar pilti kõnniteele pargitud autodest. Kõnniteele parkimist ei takista parkimise tasuliseks muutmine aga kuidagi, see on igal juhul liikluseeskirjade rikkumine ja karistatav ka ilma tasulise alata,“ ütles Randpere.

„Tehtud pole mingeid uuringuid ja suure tõenäosusega ei lahenda parkimiskorra muutmine ka peamist olemasolevat probleemi - Salme kultuurimaja ümbrus pargitakse ürituste ajal täis. Üritused aga toimuvad enamasti õhtuti, kui tasuline parkimine nagunii enam ei kehti,“ lausus Randpere.

Randpere sõnul on linnavalitsus juba asunud ka esialgset eelnõu muutma. Esimese muudatusena toetas linnavalitsus Reformierakonna poolt kuu aega tagasi esitatud ettepanekut elanikele parkimiskaartide andmise kohta - enam ei hakata nõudma ühe-aastast sissekirjutust, vaid piisab kuuest kuust.

Randpere andmetel laekus Tallinna linnale eelmisel aastal parkimisest 77 miljonit krooni, millest 17 miljonit maksti Ühisteenustele. Lisaks sai Tallinn 30 miljonit krooni parkimistrahvidena. „See proportsioon iseenesest näitab, et parkimiskorraldus linnas on segane ja see uus algatus ei tee seda kuidagi selgemaks,“ kommenteeris Randpere.

„Meie ettepanek on selle konkreetse eelnõu menetlusest üldse loobuda. Lisaks võiks uuesti kaaluda neid ettepanekuid, mida me juba varem teinud oleme - näiteks elanike parkimiskaart ei peaks maksma 600 krooni aastas, vaid 100-150 krooni, nii et see kataks selle kaardi administreerimise kulud. Tasulise parkimise aega aga võiks vähendada kella 19.00-lt 18.00-ni, samamoodi on see enamikes Euroopa linnades,“ lisas ta.

Põhja-Tallinna elanik ja linnavolinik Anu Hallik-Jürgenstein ütles eile Raepressi vahendusel, et avalikkuses on üritatud jätta petlikku muljet, nagu oleks parkimiskorraldusega Kalamajas kõik korras ning põhjus tasulise parkimisala laiendamiseks peitub vaid linnakassa täitmises. Jürgenstein kirjeldas oma kodukanti kui parkivate autode piiramisrõngas olevat territooriumi.

„Tänavad on sisuliselt ühesuunalised, ja mitte sellepärast, et need oleksid nii ehitatud, vaid sellepärast, et mõlemale teepoolele on pargitud autod. Tervete tänavate ulatuses ei ole kohta, kus autod võiksid üksteisest mööduda ja samuti ei ole võimalik ohutult väljuda parklatest, sest vaateväljad on mõlemalt poolt piiratud pargitud autodega. Need ei ole kohalike elanike autod, vaid sinna on parkinud inimesed, kes hommikuti siirduvad kesklinna tööle,“ rääkis Hallik-Jürgenstein.

Seetõttu ei tooks Jürgensteini arvates lahendust see, kui muuta üksnes kõnealustel tänavatel parkimine tasuliseks, vaid „parkimispiir peab olema piisavalt kaugel, et see ei motiveeriks inimesi kasutama Kalamaja tänavaid kui parklaid.“

Tallinna linnavalitsusel on kavas kesklinna tasulise parkimisala piire muuta nii, et need jääksid vanalinnast igas suunas võrdsele kaugusele. Kui eelnõu läbib volikogus teise lugemise, hakkab muudatus kehtima tänavuse esimese lisaeelarve jõustumisel.

Hetkel kuum