Anne Oja • 15. juuni 2010 kell 18:00

Vald võtab Carmen Kassi ja Q Vara meeste lasteaia üle

Viimsi vald muudab eeloleval aastavahetusel rahaliste raskuste tõttu sulgemisohtu sattunud Soosepa eralasteaia munitsipaallasteaiaks, teatas vallavalitsus.

Carmen Kassi ja Jürgen Järviku kinnistul paiknev Soosepa lasteaed on Viimsi valla suurim eralasteaed. Spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud hoone valmis 2008. aasta alguses ning seal käib 90 last. Lasteaia kinnistu on praegu 21 miljoni kroonise alghinnaga sundmüügis.

„Probleemid Soosepa lasteaiaga algasid jaanuaris, kui Sampo pank andis meile märku, et kinnistu omanikul on probleeme võla maksmisega ning soovitas alustada läbirääkimisi lasteaia tuleviku suhtes," kommenteeris Viimsi vallavanem Haldo Oravas. „Eralasteaia ehitust finantseerinud Sampo pank jõudis veendumusele, et senise koostöö jätkamine panga, kinnistu omaniku ja operaatori vahel pole võimalik ning kuna ühe võimalusena kaalusid kinnistu omanik ja operaator ka rendilepingu lõpetamist, ähvardas lasteaeda sulgemine."

Oravas lisas, et lasteaia muutmine valla  munitsipaallasteaiaks toob neile ainult täiendavat kulu. Selle aasta eelarves puuduvad vallal vahendid täiendava munitsipaallasteaia pidamiseks. Vajaliku raha leiab vald alles 2011. aasta eelarves.

Praegustele Soosepa lasteaia lastele jäävad lasteaiakohad alles. Lapsevanematele hakkab kohatasu olema senise 2500 krooni asemel 780 krooni kuus.

Viimsi vallale maksab koht munitsipaallasteaias oluliselt rohkem. "Vald maksab eralasteaedades käivate laste koha maksumusest kinni 3000 krooni kuus. Lapsevanemad maksavad ülejäänu, sõltuvalt eralasteaiast ligikaudu 2500 krooni kuus. Koha omahind on seega 5500 krooni kuus," selgitas Oravas Äripäevale.

"Munitsipaallasteaias maksab lapsevanem 870 krooni kuus, mis on seadusega määratud  maksimumpiir . Ülejäänud osa koha maksumusest jääb niisiis valla kanda, ehk 5500-870=4630 krooni," lisas vallavanem.

Oravas märkis, et lasteaia kinnistu väljaostuks vallal raha pole. "Vald ei saa võtta ka rahandusministri kinnitatud finantsplaanile täiendavaid pikaajalisi kohustusi. Seega ei ole kinnistu välja ostmine plaanis," kinnitas ta.

„Viimsi vallavalitsuse jaoks on prioriteetne kinnistut üürida vaid juhul, kui kinnistul asuva lasteaia pidajaks saab vald ise,“ ütles täna Viimsi abivallavanem Urve Palo. „Vald on pidanud läbirääkimisi nii omaniku kui praeguse rentnikuga (Jürgen Järviku Marine Systems - toim) ning leidsime, et parim lahendus on muuta Soosepa munitsipaallasteaiaks."

Palo lisas, et majandusolukord on selline, kus erasektoril pole võimalik kvaliteetse lasteaiateenuse osutamisel ots-otsaga kokku tulla. Ka vastab Soosepa lasteaia rendihind praegusele turuhinnale.

"Rendikonkursiga otsib Viimsi vald uusi ruume ka  Piilupesa lasteaiast välja kolinud rühmadele. Selline mudel on meile igati jõukohane," kommenteeris Oravas, kelle sõnul suurendab Soosepa lasteaia ülevõtmine valla järgmise aasta kohustuste poolt 3 miljoni krooni võrra.

„Valda juhtiva fraktsiooni „Viimsi heaks“ võimukoalitsioonilepingus on lasteaiakohtade rajamine ja tagamine üks suuremaid poliitilisi prioriteete, millesse kavatseme panustada,“ kommenteeris fraktsiooni „Viimsi heaks“ esimees Jan Trei.

Täna on Viimsi lasteaiajärjekorras 1013 last, mis on Trei sõnul üsna tõsine number.  Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab samas, et kohalik  omavalitsus peab tagama lasteaiakoha igale lapsele, kelle vanemad seda soovivad.

Tallinna linna, Maardu linna ja Jõelähtme valla naabruses paiknev Viimsi vald hakkab rentima Soosepa lasteaia hoonet Pärnamäe külas hinnaga 100 krooni ruutmeeter.

Kahe aleviku, 14 küla ja üheksa saarega Viimsi vallas elab umbes 16 100 inimest.

Hetkel kuum