Anne Oja • 17. juuni 2010 kell 14:58

30miljoniline Tallinna lisaeelarve läbis lugemise

Linnavolikogus läbis esimese lugemise Tallinna tänavune esimene ligi 30 miljoni kroonine lisaeelarve, teatas Raepress.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar rõhutas, et 2010. aasta esimene lisaeelarve on positiivne ning selle vastuvõtmisel suureneb linnaeelarve kogumaht 29,3 miljoni krooni võrra. Dividenditulu on kasvanud 58 miljonit krooni, vähenenud aga kohalikest maksudest ja lõivudest kavandatud tulud. Seega kujuneb tänavuse täpsustatud eelarve mahuks 7 104 165 000 krooni.

Tulude suurenemise ja ümbertõstmiste tulemusena saavad lisaeelarve vastuvõtmisel enim raha juurde ühistransport ja kultuur. Nii nähakse liiniveo paremaks korraldamiseks ette täiendavalt 30 miljonit krooni. Et kultuuripealinna aastaks kavandatu paremini õnnestuks, on kavas lisada SA Tallinn 2011 eelarvesse 6,8 miljonit krooni, sellest 5 miljonit läheb Euroopa Filmiakadeemia auhinnagala korraldamiseks ning 1,8 miljonit krooni kultuuripealinna sündmuste laialdasemaks kajastamiseks. Tallinna Filharmoonia saab orkestri koosseisu täiendamiseks 1,2 miljonit krooni.

Et vabastada toimetulekuraskustes lapsevanemad kuni 80% ulatuses lasteaiatasust, on lisaeelarves 805 000 krooni. Linnahalli säilimise tagamiseks suurendatakse hoone hoolduskulusid miljoni krooni võrra.

Investeeringute maht suureneb ligi 19 miljoni krooni võrra. Kasv on põhiliselt seotud kultuuripealinna ettevalmistustöödega, sh suurendatakse Kultuurikatla investeeringuid 8 miljonit krooni ning samas piirkonnas asuvale vanale raudteetammile kergliiklustee rajamiseks nähakse ette 4 miljonit krooni.

Nõmme turuhoone taastamiseks eraldatakse saadud kindlustushüvitise arvelt ligi 4 miljonit krooni. Lisasummad on ette nähtud ka trammiprojekti hanke ettevalmistamiseks ja linnavalitsuse uue haldushoone projekteerimiseks.

Tänase istungi lõpuosas läheb lisaeelarve teisele lugemisele. Kolmandaks lugemiseks koguneb linnavolikogu erakorraliselt 22. juunil.

Hetkel kuum