Katariina Krjutškova • 29. juuni 2010 kell 13:20

Ministeerium otsib inkasso-jõhkrusele lahendust

Justiitsministeerium võttis inkasso-valdkonnaga tegelemise oma tööplaani, kommenteeris justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus vajadusest inkassofirmade jõhkrat käitumist ohjata.

"Tegemist on tõepoolest väga olulise ja paljusid inimesi puudutava valdkonnaga," lausus Niklus.

Niklus ütles, et hetkel on valminud õigusvõrdlev analüüs teiste Euroopa riikidega, et selgitada kuidas ja mil määral on inkassotegevus neis riikide reguleeritud. Samas lisas ta, et inkassotegevus on tihedalt seotud eradetektiivindusega, mistõttu kavatseb justiitsministeerium need kaks valdkonda lahendada koos ja lähedastele õiguslikele alustele tuginedes.

"Eestis ei ole küll eraldi inkassoäri reguleerivat seadust, kuid samas on meie õiguses täiesti olemas reeglid, mis piiravad isikutelt ülemäära suurte sissenõudmiskulude hüvitamise nõudmist – eelkõige kahjuhüvitise või leppetrahvi regulatsioon. Samuti on seadusega keelatud isikute ähvardamine, mis on lausa kriminaalkorras karistatav tegevus," ütles Niklus.

Raskustesse sattunud isikud saavad oma õiguste tõhusaks kaitsmiseks taotleda riigi õigusabi või menetlusabi ning juuratudengite kaasabil antakse abivajajatele tasuta õiguslikku nõu.

Niklus lisas, et oluline on aga see, et kõik see eeldab inimese enda aktiivset tegutsemist. Ka on kahetsusväärne see, et inimesed ei julge või ei soovi oma õigusi kohtus kaitsta või kohtulikult maksma panna. "Teist organit, kes võiks isikutevahelisi vaidlusi sellisel tasemel lahendada, ei ole lihtsalt võimalik meie põhiseaduslikku korda luua," lausus Niklus.

Hetkel kuum