Katre Pilvinski • 10. juuli 2010 kell 7:22

Pevkur annab nelja haigla hooldusraviks 117,3 miljonit

Sotsiaalminister kiitis heaks nelja haigla hooldusravi investeeringud kogumahus 117,3 miljonit krooni.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur rahuldas Lõuna-Eesti Haigla ASi, SA Läänemaa Haigla, ASi Rakvere Haigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum projektid õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamiseks EL struktuuritoetuste vahendite kaasabil. Projektide maksumus on 117,3 miljonit krooni, millest 78,6 miljonit krooni eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).

Minister tundis pärast investeeringute heakskiitmist heameelt, et rahuldatud haiglate taotlused olid hea kvaliteediga nii sisu kui vormi osas. „See annab lootust, et haiglad suudavad oma projektid õigeaegselt ellu viia ja seeläbi inimestele pakutava hooldusravi kvaliteedi võimalikult kiiresti ka uuele tasemele viia,“ ütles Pevkur.

Lõuna-Eesti Haigla ASi projekti maksumus on 26,2 miljonit krooni, millest  17,8 miljonit krooni eraldatakse ERFist. Investeeringuga toetatakse haigla renoveerimist, et suurendada õendus- ja hooldusteenuste brutopinda ning luua juurde 41 voodikohta.

SA Läänemaa Haigla projekti maksumus on 22,9 miljonit krooni, millest 14,5 miljonit krooni eraldatakse ERFist. Projekti raames renoveeritakse haigla- ja sellega ühenduses olevat mõisahoonet, mille tulemusena suureneb hooldusravi osakonna kasutuses olev pind. Senise kümne voodikoha asemel saab haigla hooldusravi osakonnas olema 77 voodikohta.

ASi Rakvere Haigla projekti maksumus on 34,9 miljonit krooni, millest 23,7 miljonit krooni eraldatakse ERFist. Projekti käigus renoveeritakse haigla hoonetekompleksi ning luuakse juurde 54 uut hooldusravi voodikohta.

SA Tartu Ülikooli Kliinikum projekti maksumus on 33,3 miljonit krooni, millest 22,6 miljonit krooni eraldatakse ERFist. Projekti raames renoveeritakse aadressil L. Puusepa 6 asuv hoone ning õendushoolduse osakond kolitakse teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise eesmärgil alates 2015. aastast sellesse ümber. Hetkel asub hoones sisekliinik, mis kolib pärast kliinikumi uue hoone teise ehitusjärgu lõppu 2013. aastal praegusest asukohast välja. Juurde luuakse 78 uut hooldusravi voodikohta. Projekti tulemusel suureneb hooldusravi voodikohtade arv 160-ni.

Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamiseks eraldati ERFist toetusteks kokku 431 miljonit krooni, millele lisandub kaasfinantseering. Toetuse taotluse esitasid 20 investeeringute kava taotlejat kõigist Eesti maakondadest.

 

Hetkel kuum