Jaana Pikalev • 14. juuli 2010 kell 13:12

Euro kasutuselevõtuga peab kaasnema tööviljakuse kasv

Eesti Tööandjate Keskliit tervitab Eesti liitumist euroalaga, mis riiklikul tasandil on võrreldav liitumisega Euroopa Liiduga. Eurotsooni jõudmine aitab Eestil väljuda majanduskriisist ja vähendada tööpuudust, kuid seda peab toetama tööviljakuse kasv on liidu seisukoht.

Eurotsooniga liitumise hiljemalt 2011. aastal sätestas ühe eesmärgina 2007. aasta alguses vastu võetud Tööandjate Manifest 2007–2011. Euro nimel on tööandjad teinud kompromisse valitsusega, sh leppinud maksukoormuse tõusuga ootuses, et üleminek Euroopa ühisrahale aitab stabiliseerida kohalikku ettevõtluskeskkonda ja taastada majanduskasvu.

„Majanduskasvu ei saa esile kutsuda valuutakursi muutmise või inflatsiooniliste protsesside, vaid üksnes tootlikkuse kasvatamisega. See tähendab, et veel mõneks ajaks tuleb unustada palgatõus avalikus sektoris, reformida tuleb haridus- ja sotsiaalsfääri ning alandada erasektori maksukoormust,” märkis tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis.

Tööandjate keskliidu volikogu liikme, Nordea Pank Eesti juhi Vahur Krafti sõnul loob euro nii riigi majandusele kui ka ühiskonnale tervikuna palju uusi võimalusi. „Ühine valuuta oma peamiste kaubanduspartneritega ja odavama raha kaasamise võimalus tagavad uued võimalused investeeringuteks,” märkis Kraft.

Samas rõhutas ta, et uus algus majanduses nõuab teadlikumat ja küpsemat investeerimisloogikat ning riskide maandamist nii riigi kui ka ettevõtluse tasandil. „Eesti jätkusuutlikuks majandusarenguks on ekspordipõhine majanduskasv, mis eeldab investeeringuid laia spektriga sektoritesse.”

Krafti sõnul oleneb meist endist, kas suudame euro tulekuga kaasnevad uued võimalused realiseerida. „Euro on justkui raamistik, mis annab Eestile uued kasvuvõimalused – nii riik kui ka ettevõtlus peaks seda maksimaalselt kasutama.”

 

Hetkel kuum