Jaana Pikalev • 15. juuli 2010 kell 11:15

Lääne-Eesti päästekeskus soovitab metsad sulgeda 

Väga suure tuleohu tõttu soovitab Lääne-Eesti päästekeskus põuaajaks võõras metsas viibimine keelata. Hiiumaal ja Pärnumaal tehtud puhkealade kontrollreid näitab, et vaatamata hoiatustele teevad inimesed metsas lõket väljaspool tähistatud lõkkekohtasid.

Piirangu seadmine võõrasse metsa mineku keelu näol on päästeteenistuse hinnangul vajalik metsatulekahjude ennetamiseks ning suure kahju ärahoidmiseks. Kestvad kuumad ja kuivad ilmad on muutnud metsad eriti tuleohtlikeks. Ka lähipäevade ilmaprognoos annab alust arvata, et tuleoht suureneb veelgi.

 Alust soovituseks metsad sulgeda annab ka Pärnumaa ja Hiiumaa puhkealade kontrollimisel avanenud pilt. Kontrollkäikudel jälgiti lahtise tule kasutamist looduses ning puhkealal ning kuidas seal viibivad inimesed kehtestatud nõudeid täidavad. Hiiumaa puhkealadele tegid tuleohutuseinspektorid ja keskkonnainspektorid kontrollkäigu esmaspäeval ja Pärnumaa puhkealadele eile. 

Inspektorid jätkavad kontrollkäike puhkealadele ning suletud metsadesse, et kontrollida metsas viibimise keelust kinnipidamist. Kontrolli eesmärk on metsatulekahjude ärahoidmine. Metsatulekahju kustutamine on päästeteenistusele väga aeganõudev ja ressursimahukas ning looduse taastumine põlengust võtab aega aastakümneid.

 Vastavalt metsaseadusele on kohalikul omavalitsusel õigus anda välja korraldus, mis keelab võõras metsas viibimise. Keelu ajal ei tohi metsa minna jalgsi ega mootorsõidukiga.Kui metsa minemise keeldu kehtestatud ei ole, tohib metsas lõket teha, grillida ja suitsetada ainult nendes kohtades, kus maaomanik on lõkkeaseme eelnevalt ette valmistanud ja tähistanud. Riigimetsas on RMK puhkealadel lõkkeplatsid, kus on sädemepüüdjatega lõkkealused.

Hetkel kuum