Anne Oja • 22. juuli 2010 kell 15:20

Swedbank on tiheda pensionifondi vahetamise vastu

Pensionikogujad jooksevad kõrgemat tootlust jahtides fondi muutmise avaldust kirjutama, mis suurendab kaudselt kogujate endi kulusid, rääkis Swedbanki investeerimisfondide juht Agnes Makk.

Järgneb Agnes Maki kommentaar konkurentsiameti avaldusele, et pensionifonde peaks saama senisest oluliselt tihedamalt vahetada.

Reaalse turupraktika põhjal teeb suurem osa pensionikogujatest oma otsuseid nii sissemaksete suunamise kui ka osakute vahetamise kohta baseerudes vaid pealiskaudse tootluse argumendile ega teadvusta, et samasugust tootlust ei garanteerita tulevikuks. Põhjendatud otsuste osakaal on Swedbanki kliendiküsitluste tulemustele tuginedes 10-15%. Viimase meie klientide seas tehtud küsitluse tulemused näitavad, et üle poolte vahetus- ja sissemakseavalduste esitajaist tegid selle, „kuna öeldi, et tootlus on hea”. Ei teatud rääkida tootluse perioodist, vahetusega kaasnevatest tasudest, investeerimispõhimõtetest, haldustasude suurusest ega muust sarnasest.

Me ei ole põhimõtteliselt vastu suuremale liberaalsusele II samba turul, kuid tänane teadlikkuse tase on veel liiga madal, et anda vastutus nii laias ulatuses kogujate kanda. II samba turul on konkurents äärmiselt tihe ning plaanitava regulatsiooniga soodustatakse madala teadlikkuse ärakasutamist, mis on täna juba probleemiks. Samuti suurendab tihedam vahetamine niigi tihedas konkurentsisituatsioonis kogujate eest võitlemist ning sellega kaasnevad ka suuremad kulud, mis kaudselt võetakse kogujate taskust.

Tihedamate vahetuste lubamine, et anda osakuomanikele ja kogujatele võimalus turuolukorrale kiiremini reageerida, soodustab mõtlemist, et II sammas on „ajastamiseks” ja „kauplemiseks” loodud toode. Investeering II sambasse lisab tulevasele pensionärile ligi pool tema sissetulekust. Oleme veendunud, et ei tohiks soodustada lühiajalise kauplemise põhimõtete kasutamist pensionivara haldamisel.

Hetkel kuum