Anne Oja • 2. august 2010 kell 11:30

Monopolide seadusel tuli takus - jõustuma peab enne kütteperioodi

Koalitsioon pakub monopolide seadusse parandusi, et see sel korral presidendi käe alla saaks.

IRLi peasekretär Margus Tsahkna ütles, et koalitsioon kui monopolide ohjamise seaduse väljatöötajad, tegid eile majanduskomisjonis arutatavale seadusele ühised parandusettepanekud, mis sisu ei muuda.

"Meie ettepanekud vastavad sellele, millele president viitas, ja sisaldavad väikesi juriidilisi muudatusi. Pikendati ka jõustumistähtaega, seadus jõustuks novembris."

Tsahkna lisas: "Tahaks, et seadus jõustuks võimalikult kiiresti, enne uue kütteperioodi algust."

Monopolide ohjeldamise seadus kehtestab hinnapiirangud eelkõige kaugküttele, ühisveevärgile ja kanalisatsioonile.

Monopolide ohjamise seadus ütleb, et uute soojusvõimsuste kasutusele võtuks tuleb hakata korraldama konkursse. Konkurentsiamet on alati kontrollinud soojaettevõtete majandustegevust, sealhulgas läbi vaadanud ja analüüsinud kaugkütteettevõtete hinnataotlusi.

Samas lähevad pärast seaduse jõustumist konkurentsiameti kontrolli alla vee-ettevõtted, mis said senini hindu tõsta sisuliselt omatahtsi.

President märkis seadust välja kuulutamata jättes, et selle rakendusmehhanism vajab täiendamist ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tasu ning veeteenuse hindade koha pealt, kuna esialgne seadus oleks jätnud vee-ettevõtjaile ligi pooleks aastaks vaba voli ühepoolsete hindade kehtestamiseks. Samuti heitis president ette seaduse liiga väikest üleminekuaega.

 

Hetkel kuum