Indrek Kald • 9. september 2010 kell 9:34

Valitsus tahab tõsta hoiuste tagamise piirmäära 100 000 euroni

Valitsus kiitis täna heaks seaduse eelnõu, mille üks eesmärk on tõsta hoiuste tagamise piirmäär seniselt 50 000 eurolt 100 000 euroni.

Eelnõu üks eesmärkidest on viia siseriiklik seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu hoiuste tagamise regulatsiooniga. Sellest tulenevalt tõstetakse hoiuste tagamise piirmäära, samuti lühendatakse hüvitiste väljamaksete tähtaega kolmelt kuult 20 tööpäevani.

Muudatused tulenevad nn hoiuste tagamise direktiivist, millega tõsteti hoiuste hüvitamise piirmäära 9. oktoobrist 2008. aastal 20 000 eurolt 50 000 eurole. Direktiivi kohaselt on hoiuste hüvitamise maksimaalne määr 100 000 eurot.

Valitsuse teatel soovitakse suurendada hoiustajate kaitset ning muuta võimalike finantskriiside ennetamine ja juhtimine senisest tõhusamaks.

Eelnõu kohaselt suurenevad ka finantsinspektsiooni õigused ohu- või kriisiolukordades pankade tegevusse sekkumiseks ja nende tegevuse kontrollimiseks.

Samuti ühe olulise muudatusena antakse riigile võimalus kaaluda Eestis asutatud pankade omanikelt nende aktsiate sunduslikku võõrandamist. Tegemist on samas äärmusliku abinõuga juhul, kui muude asjakohaste meetmete rakendamine ei taga riigi finantssüsteemi stabiilset toimimist.

Eelnõuga plaanitavate muudatuste näol tagatakse kokkuvõttes hoiustajate ja investorite suurem kindlustunne, teatas rahandusministeerium.

Hetkel kuum