Kadrin Karner • 31. oktoober 2010 kell 9:58

Pärn läks Euroopa Inimõiguste Kohtusse

Ettevõtja Aivo Pärn pöördus Rävala 8 portsessis süüdimõistmise asjus Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kus tema kaitsja vandeadvokaat Maria Mägi palub tuvastada, et Eesti Vabariik rikkus Pärna süüasja menetlemisel Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni.

Kaitsja leiab kaebuses, et Aivo Pärna süüdimõistmisel Rävala 8 protsessis on kasutatud lubamatuid tõendeid. „Aivo Pärna süüd välistavad tõendid on jäetud täielikult tähelepanuta. Kõik ebaselgused on tõlgendatud Aivo Pärna süüks. Taoline kohtumenetlus, mille eesmärgiks on isik igal juhul süüdi mõista, on kaitsja arvates konventsiooni põhimõtetega olulises vastuolus.“

Pärn ütles pressiteates, et meedias on tema süüdimõistmine rohket kajastust leidnud. „Kahetsusväärselt paljudel juhtudel on seejuures märgitud, et kohus karistas mind pistise andmise eest. Rõhutan, et selline väide ei kajasta õigesti minule osaks saanud süüdistuse ega langetatud kohtuotsuste sisu. Mind süüdistati üksnes ja ainult pistise lubamises, samuti karistati mind pistise lubamise eest. Pistise andmise eest mind karistatud pole,“ selgitas Pärn.

Harju Maakohtu 19. mai 2009. a otsusega tunnistati Aivo Pärn süüdi pistise andmise lubamises Rävala 8 kohtuasjas ja teda karistati rahalise karistusega 220 päevamäära ulatuses. Riigikohtu 26. mai 2010. a otsusega jäeti maakohtu otsus muutmata

Hetkel kuum