Rait Rebane • 10. november 2010 kell 19:28

Silvano tõusuteel

Kolmapäeva hilisõhtul avaldas 2010. aasta kolmanda kvartali vahearuande Silvano Fashion Group. Ettevõtte majandustulemused näitavad tõusutrendi.

Kontserni teatel on sihtturud näidanud kolmandas kvartalis jätkuvat elavnemist.

Ettevõte 9 kuu käive jätkuvates tegevusvaldkondades ulatus 1,13 miljardi kroonini, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 26,2 protsenti. Hulgimüügi kogukäive jätkuvates tegevusvaldkondades kasvas 37,8 protsenti ning jaemüügi käive langes 8,1 protsenti.

Konsolideeritud ärikasum jätkuvates tegevusvaldkondades moodustas 227 047 000 krooni, võrreldes eelmise aasta 9 kuu 63 181 000 krooniga. Konsolideeritud käibe ärirentaablus jätkuvates tegevusvaldkondades oli 20,0 protsenti (2009 aastal 7,0 protsenti). Samas teatas kontsern, et eelmise aasta ärikasumile ja käibe ärirentaablusele avaldasid negatiivset mõju ühekordsed kulud.

2010. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum valuutakursi muutustest oli 9,435 miljonit krooni, mis tulenes peamiselt 2010. aasta esimeses kvartalis eurodes ja dollarites ettevõttesisestes laengutehingutes. Kolmanda kvartali kahjum valuutakursi muutustest oli 3,786 miljonit krooni.

30. septembri seisuga ulatus konsolideeritud varade maht 933 320 000 kroonini, võrreldes 2009. aasta 31.detsembri seisuga oli kasv 9,7 protsenti.

Üheksa kuuga on ettevõtte likviidsuspositsioon laenusaldode ja nendega seotud tähtaegade osas paranenud. Lühi- ja pikaajalised laenukohustused on vähenesid 22 734 000 krooni võrra ulatuses selle aasta 30. septembri seisuga 5 508 000 krooni. 9 kuuga võeti laene summas 10 452 000 krooni ja maksti tagasi 33 312 000 krooni.

 

Hetkel kuum