Silvia Kruusmaa • 10. detsember 2010 kell 11:51

Aivo Pärna süüdimõistev otsus jäi jõusse ka ringkonnakohtus

Tartu ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu maakohtu 10. märtsi 2010 otsuse endise Valga maavanema Georg Trašanovi (56), ASi GoBus ja selle endiste juhatuse liikmete kriminaalasjas.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust vaid osas, millega Aivo Pärn (42) mõisteti õigeks laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Ringkonnakohus mõistis Pärna selles kuriteos süüdi, jättes talle mõistetud karistuse muutmata, teatas Tartu ringkonnakohus.

Maakohtu otsusega tunnistati Georg Trašanov süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu võtmises ning teda karistati nelja-aastase vangistusega.

Kalle Muru (43) tunnistati süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu andmises ning teda karistati kolmeaastase vangistusega.

Trašanovile ja Murule mõistetud karistusest kuulub kohe ärakandmisele kuus kuud ning ülejäänud vangistus mõisteti mõlemale süüdistatavale tingimisi nelja-aastase katseajaga.

Aivo Pärna tunnistas maakohus süüdi korduvale pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistas teda kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Valter Keisi (49) tunnistas maakohus süüdi pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistas teda kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Kõigi nimetatud süüdistatavate puhul loeti karistusest kantuks kolm päeva, mil nad olid kahtlustatavana kinnipeetavad.

ASi GoBus tunnistas maakohus süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu andmises ning karistas teda rahalise karistusega kaks miljonit krooni.

Ringkonnakohtus leidis sarnaselt maakohtuga tõendamist, et  Trašanovi ja Muru vastastikuse kokkuleppe kohaselt pidi Muru andma 2006. ja 2007. aastal  Trašanovile sularahas 100 000 krooni aastas 25 000 krooni kaupa kvartalis. Tegelikult andis Muru Trašanovile üle sularaha vähemalt 70 000 krooni 2006. aastal ja 60 000 krooni 2007. aastal. Ülejäänud summade osas on tegu 20 000 kr ulatuses altkäemaksu lubamise ja nõustumisega ning 20 000 kr ulatuses korduva pistise lubamise ja nõustumisega.

Süüdistusakti järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu altkäemaksu, sõlmides vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga eirates Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning sellega ka riigihangete seaduse nõudeid. Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Valter Keisilt.

Lisaks võttis Trašanov süüdistuse järgi 2006. aasta märtsis ja  detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Kalle Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Aivo Pärna korraldusel ja ühel korral ka Valter Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest. Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.

Maakohus põhjendas Pärna õigeksmõistmist laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses sellega, et padrunite kogus oli ebaoluline, kuid selle kvalifikatsiooni järgi süüdimõistmine eeldab olulist kogust. Ringkonnakohus leidis aga, et Pärna käideldud laskemoon koguses 57 padrunit on oluline kogus ning tegu vastab kuriteo koosseisule.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul alates homsest.

Hetkel kuum