Koit Brinkmann • 7. jaanuar 2011 kell 15:33

Majanduslike huvide deklareerimisel oli mullu kolm tuhat rikkumist

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile laekunud andmete põhjal küündis majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud rikkumiste üldarv mullu ligi kolme tuhandeni, deklaratsiooni ei esitanud või keeldusid esitamast 863 ametiisikut.

Justiitsministeeriumi esitatud aruandes märgitakse, et ministeeriumi valitsemisalas jättis deklaratsiooni esitamata 371 ametiisikut, neist vastutusele võtmiseks esitati Viru vanglas 28 vanglaametnikku, kaks kriminaalhooldusametnikku ja üks riigiametnik.

Kaitseministeeriumi aruande kohaselt oli deklaratsiooni mitteesitajaid 261.

Kultuuriministeeriumi aruandes oli deklaratsiooni esitamisest keeldunute arvuks märgitud 82.

Siseministeeriumi andmetel ei olnud seisuga 30.06.2010.a esitanud majanduslike huvide deklaratsiooni üks vallavanem, üks linnavolikogu esimees ja 30 ametikohalt lahkunud linnapead, vallavanemat, valla- või linnavolikogu esimeest.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmete järgi on deklaratsiooni esitamisest keeldunud kolm sihtasutuse nõukogu liiget, kes korduvalt (vähemalt nelja aasta jooksul) on keeldunud deklaratsiooni esitamisest. Keeldujad esitati vastutusele võtmiseks.

Sotsiaalministeeriumi andmetel jättis deklaratsiooni esitamata 46 ametiisikut, aruande kohaselt algatas 2009. aastal kaitsepolitseiamet juurdluse ministri nõuniku Anders Tsahkna suhtes, kahtlustades teda ametiseisundi kuritarvitamises.

Ministeeriumide deklaratsioonihoidjate esitatud andmete alusel pole 2010. aastalkorruptsioonikahtlusi olnud keskkonnaministeeriumis, kultuuriministeeriumis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, rahandusministeeriumis ja välisministeeriumis ning nende valitsemisalas. Samuti pole tehtud majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimisi, avastatud korruptsioonijuhtumeid ja ühtegi ametiisikut pole esitatud vastutusele võtmiseks.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon on endiselt seisukohal, et kehtiv korruptsioonivastane seadus on oma aja ära elanud ja vajab uuendamist, huvide konflikti, toimingu– ja tegevuspiirangute regulatsioon täpsustamist ning majanduslike huvide deklareerimise korraldus muutmist.

Hetkel kuum