Indrek Kald • 10. jaanuar 2011 kell 8:25

Aasta lõpus oli töötuna arvel 10% tööealistest elanikest

Detsembris langes registreeritud töötute arv novembriga võrreldes kiiremas tempos, kuid aeglasemalt kui eelnevatel kuudel. Kuu lõpus oli töötuna arvel 65 260 inimest ehk kümme protsenti 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Detsembris võttis end töötukassas töötuna arvele 6892 inimest, arvelolek lõpetati 6944 töötul. Nii arveloleku lõpetamiste arv kui uute registreerimiste arv olid detsembris väiksemad kui sügiskuudel. Arveloleku lõpetamiste osakaal töölemineku tõttu oli detsembris alla poole ehk mõnevõrra madalam kui eelmistel kuudel, teatas töötukassa.

Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik ametlikult hõivesse liikujate osakaal on kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Detsembri jooksul oli töötuna arvel kokku 71 349 inimest ning kuu lõpus oli registreeritud töötute arv 65 260. Võrreldes märtsi lõpu seisuga, mil registreeritud töötute arv oli oma kõrgeimal tasemel, on registreeritud töötute arv langenud ligi kolmandiku võrra.

Kõrgeim oli registreeritud töötus detsembri lõpus endiselt Ida-Virumaal (15,9%) ja madalaim Jõgevamaal (6,7%).

Varasema töökogemusega registreeritud töötute osakaal kõigist registreeritud töötutest oli detsembri lõpus 84%. Kõige suurem osa (22%) eelnevalt töötanud registreeritud töötutest olid endiselt oskus- ja käsitöölised, kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised. Samas on nende osakaal üle viimaste kuude sammhaaval vähenenud. Suhteliselt suur osa oli ka lihttöölisi (20%) ning teenindus- ja müügitöötajaid (17%).

Nagu enamikul eelnevaist aastaist, lisandus detsembris vähem uusi tööpakkumisi kui eelnevatel kuudel. Selle aasta detsembri jooksul lisandus kokku 2578 uut töötukassa poolt vahendatavat tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5313. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (20%), seadme- ja masinaoperaatoritele (19%) ning oskus- ja käsitöölistele (16%).

Tööalasel koolitusel osales detsembris 1201 ja tööotsingu koolitusel 632 töötut, tööpraktikal ja tööharjutusel osales vastavalt 422 ja 266 töötut. Tööklubis osales 534 inimest ning psühholoogilist nõustamist sai 501 inimest. Karjäärinõustamist sai 1750 inimest ning ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 74 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 142 uut töökohta. Palgatoetusega rakendus detsembris tööle 954 inimest.

Kokku oli detsembris palgatoetusega töötamas 6447 inimest. Detsembris asusid kaks puudega inimest tööle tugiisiku abil ning üks tehnilise abivahendi toel.

Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 15 452 inimesele ehk 22%-le kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 290 eurot ning hüvitise maksmiseks kulus 3,9 miljonit eurot. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai detsembris 11 695 inimest ehk 16% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 1091 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 1124 eurot ja hüvitise kulu oli 1,2 miljonit eurot.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 926 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1538 eurot ning hüvitise maksmiseks kulus töötukassal detsembris ligi 1,4 miljonit eurot.

Hetkel kuum