100 000 euroga kütusepettuste vastu

Riik tahab piirata kütusepettusi 100 000 euro suuruse nõudega, mis ähvardab väikeettevõtjatel jalad alt lüüa.

Riigikogus ringleb seaduseelnõu, mille järgi peaks kütusemüüjatel varsti olema 100 000 eurone käibemaksutagatis. Summa peaks tagama, et ettevõte maksab käibemaksu ka tegelikult, mitte ei lõpeta kolme kuu pärast tegevust, jättes riigi maksudest ilma. Uuenduse eesmärk on eelkõige lõpetada viimased kolm aastat levinud käibemaksust kõrvalehiilimise petuskeemid.

„Kindlasti oleme vastu,“ ütles kütusemüügifirma HEPA OÜ omanik Helmet Palm. Uue nõude vastu on protestinud teisedki väikeettevõtjad, maavanemad ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Seevastu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas väitis, et uus seadus on kõigile legaalsetele kütusemüüjatele kasulik.

Ettevõtjate hinnangul kaotaks 100 000 euro suuruse  tagatise nõudmine  väikeettevõtluse: suurte jaoks on summa marginaalne, kuid väikestele tähendab see suurt kuluartiklit ja kohustust. Pealegi soodustab see ettevõtjate hinnangul kütusemonopoli teket.

ABACUS ASi juht Toomas Tiisleri sõnul on uus seadus ühe kõigile vitsaga virutamine, kuid õiget kohta ikka ei tabata. „Asi toimub natuke kaugemal, kus on tekkinud firma, liigutatakse mingi kogus ja kaotakse minema. Seal on (illegaalse müümise – toim) probleem, mitte viimase müüja juures,“ lausus Tiisler.

Ühtse 100 000eurose nõude kehtestamine võib väikeettevõtjatel raha seisma panna ja raskusi tekitada. „Uue nõudega tuleb raha kõrvale panna, mistõttu ettevõtte käiberaha väheneb. Kütuseturul on aga palju krediidikliente ja seega peaks olema käiberaha vabamalt,“ lausus Palm.

Teistel ei pruugi sellist summat üldse käepärast olla ja tuleb laenu võtta. "Sellelt tuleb intressi maksta, see lööb ju jalad alt ära,“ ütles ABACUS ASi juht Toomas Tiisler. Tema hinnangul võiks see väikeettevõttele kasumi nulli või koguni miinustesse viia.

Rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas ütles aga uudistesaatele "Reporter", et müüjad on asjast valesti aru saanud. Äripäevale saadetud vastuses väitis Rõivas, et väiketanklate omanikud, kellega ta on jõudnud isiklikult suhelda, on seadusemuudatuse vajalikkusest aru saanud ja algatust toetanud.

„Rõhutan veel kord, et selle 100 000 eurot saab asendada ka pangagarantiiga, ja usun, et eelnõu teise lugemise käigus on võimalik leida maksuametiga variante – kui maksumaksja on aastaid ausalt käitunud, siis tema puhul ei rakendata seda tagatist kõige räigemas määras,“ rääkis Rõivas "Reporterile".

Äripäevale saadetud vastuses Rõivas võimalikke pehmendavaid asjaolusid ei maininud. Samas ütles ta, et reaalne kulu jääb paari tuhande euro kanti aastas. „See summa on kindlasti mitu korda väiksem, kui otsene rahaline tulu illegaalsete konkurentide kadumisest,“ ütles Rõivas. 

Mis on misSuuremad seaduseelnõu muudatused - Kütuse müügiloa saamiseks tuleb esitada maksu- ja tolliametile (MTA) tagatis 100 000 euro ulatuses. Osa- või aktsiakapital säilib.- Registreerimistaotlus tuleb esitada MTA-le, mitte registripidajale.- Registreerimistaotlusele peab olema lisatud äriplaan ja maksimaalne käive kuus.- Kui ettevõtte potentsiaalne käibemaksukohustus ületab 100 000 eurot, on MTA-l õigus oma äranägemise järgi tagatise summat suurendada. Potentsiaalsed kohustused arvutab MTA ise välja.- Käibe maksimummäära suurendamise soovist tuleb teatada MTA-le.- Saatedokumendid peavad olema käepärast mitte ainult kütuse müümisel või üleandmisel, vaid ka transportimisel.- Saatedokumentides tuleb märkida ära autojuhi ees- ja perekonnanimi ning sõiduki registreerimisnumber.- Isikult, kellel puudub kütuse müügiluba, kütust osta ei tohi.

Tasub teadaNumber 100 000 eurot ei ole nimetatud juhuslikult. Seaduseelnõu seletuskirjas on märgitud, et 2010. aastal oli petuskeemidesse segatud umbes 180 juriidilist ja füüsilist isikut, kes olid registrist ka kustutatud. Arvestades, et mullu jäi riigil saamata 46,8 miljonit eurot käibemaksu, siis jagades selle summa 180ga saadi 260 000 eurot – ühe taolise füüsilise või juriidilise isiku tekitatud kahju. Kuna registreeritud firmade keskmine eluiga on 2,5 kuud, siis jagades 260 000 2,5ga saame praktiliselt tulevas tagatise summa – 104 000 eurot.Allikas: Elvira Tulvik, advokaadibüroo SORAINEN jurist

 

Hetkel kuum