7. veebruar 2011 kell 4:11

Maksustatud dividende enam Eesti ei maksusta

Tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse tulumaksuga kõik dividendid, mille residendist füüsiline isik saab välismaa juriidiliselt isikult. Kui välisriigist on saadud dividende, mille maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või dividendilt tulumaks kinni peetud, siis Eestis maksukohustust ei teki.

"See tähendab, et kui välisriigis on dividendilt kinni peetud tulumaksu nt 1%, siis on tegu Eestis maksustamisele mittekuuluva dividendiga ning Eestis maksu juurde maksta ei tule. Aga kui see 1% on väiksem kui teises riigis ettenähtud maksumäär, tuleb maksu juurde maksta dividendi väljamaksja riigile.Dividend kuulub maksustamisele ainult siis, kui sellelt pole välisriigis üldse maksu kinni peetud (st. kinni on peetud 0%) või dividendi maksmise aluseks olevalt kasumiosalt pole maksu makstud," selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna otseste maksude talituse juhataja Evelyn Liivamägi.

Kui dividend on saadud tulumaksuseaduse §171 mõistes finantsvaralt ja see on saamise hetkeks maksustatud ning seda soovitakse kaasata investeerimiskonto süsteemi, käsitletakse seda sissemaksena. "Kui saadud dividend on maksustamata, siis võib selle ka investeerimiskonto süsteemi hõlmata, kuid sel juhul ei käsitleta seda sissemaksena. See tähendab seda, et sellist dividenditulu ei saa investeerimiskontolt maksuvabalt välja võtta," lisas Liivamägi.

 

Autor: Raivo Sormunen, Silvia Kruusmaa

Hetkel kuum