Katre Pilvinski • 12. märts 2011 kell 10:51

Euroala riikide juhid leppisid kokku konkurentsivõime paktis

Euroopa Liidu euroala riikide riigipead ja valitsusjuhid leppisid täna Brüsselis aset leidnud kohtumisel kokku paktis, mille eesmärk on tugevdada majanduspoliitika koordineerimist eurot kasutavate riikide vahel ning tõsta sellega piirkonna konkurentsivõimet.

„Eesti tervitab poliitilist kokkulepet pakti üle,“ ütles kohtumisel osalenud peaminister Andrus Ansip pressiteate vahendusel. „Kõige rohkem puudutab see pakt neid riike, kelle rahandus ei ole korras. Eesti rahandus on heas seisus.“

Ansipi sõnul on Eestil sellest kokkuleppest vaid võita, sest konkurentsivõimeline euroala on meie huvides. Ta märkis, et konkurentsivõime suurendamine aitab Euroopa Liidul saavutada kiiremat majanduskasvu ja suurendada inimeste sissetulekuid.

Konkurentsivõime ja konvergentsi paktiga võetakse kohustus viia oma riigis läbi vajalikke reforme eesmärgiga soodustada konkurentsivõimet, edendada tööhõivet, tugevdada riigi rahanduse jätkusuutlikkust ja tagada finantsstabiilsus. Pakt keskendub peamiselt valdkondadele, mis kuuluvad liikmesriikide kompetentsi.

Ansip rõhutas, et nende sammude eesmärk on tagada kooskõla majanduslike ja demograafiliste arengutega.

„Ka sellises meile olulises valdkonnas nagu maksupoliitika on pakt meile vastuvõetav,“ kinnitas Ansip. „Leppes viidatakse vajadusele koordineerida maksupoliitikaid, kuid maksumäärasid see ei puuduta. Ettevõtete tulumaksumäära ühtlustamist Eesti kindlasti ei poolda.“

Ansipi sõnul on Eesti valmis arutama ettepanekut arendada välja ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas, mis euroala riikide liidrite arvates tagaks siseriiklike maksusüsteemide sidususe, austades samal ajal liikmesriikide maksustrateegiaid.

Hetkel kuum