Romet Kreek • 31. märts 2011 kell 4:58

Euroopa Komisjon ootab riigilt Tallinna Vee osas teavet

Euroopa Komisjon esitas Eesti ametivõimudele teabenõude ASi Tallinna Vesi asjus, teatas ettevõte börsile.

10. detsembril 2010. aastal esitas Tallinna Vesi Euroopa Komisjonile kaebuse Eesti riigi ja selle asutuste poolt ettevõtte suhtes rakendatud meetmetega.

Ettevõtte hinnangul muudavad need meetmed ühepoolselt ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjenduseta, eelneva sisulise aruteluta või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning asutamisvabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 63).

Selle kaebuse tulemusel pöördus Euroopa Komisjon 22. veebruaril 2011. aastal Eesti ametivõimude poole teabenõudega AS Tallinna Vesi poolt esitatud kaebuses tõstatatud küsimuste osas. Ettevõttele teada olevatel andmetel on Eesti ametivõimudel teabenõudele vastamiseks aega kuni mai alguseni.

Hetkel kuum