5. mai 2011 kell 10:26

Ettevõtted tasusid aprillis tulumaksu 20% enam

Ettevõtted tasusid aprillis tulumaksu 13,4 miljonit eurot, mis on 21,2 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

Aprillis laekus maksu- ja tolliameti andmetel riigieelarvesse maksutulu 340,4 miljonit eurot, nelja kuu kokkuvõttes on ootuspäraselt kogutud 1,3 miljardit eurot ehk 30,4 protsenti 2011. aasta eelarves planeeritust.  Aasta esimese nelja kuuga on makse tasutud 4,8 protsenti rohkem kui eelmise aasta sama ajaga ning 7,6 protsenti rohkem kui 2009. aastal.

Sotsiaalmaksu laekus aprillis 143,3 miljonit eurot, nelja kuuga on täidetud 33,3 protsenti eelarves kavandatust. Võrreldes eelmise aasta aprilliga kasvas sotsiaalmaksu laekumine 7,3 miljoni euro võrra ehk 5,3 protsenti. Palga väljamaksete maht märtsis kasvas ning samuti suurenes deklaratsioonidel näidatud töötajate arv.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiste saldo oli aprillis positiivne 3,6 miljoni euroga vaatamata  jätkuvatele maksu- ja tolliameti poolt tehtavatele tulumaksu tagastustele. Aprillis tagastati 20,9 miljonit eurot, kokku on sel aastal tagastatud 96 miljonit eurot. Kohalikele omavalitsustele laekus füüsilise isiku tulumaksu 49,9 miljonit eurot, mis on 4 protsenti enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Juriidilise isiku tulumaksu tasuti aprillis 13,4 miljonit eurot, mis on 21,2 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Nelja kuuga on täidetud 20 protsenti eelarves planeeritust. Jaotatud kasumilt laekus aprillis tulumaksu 9,6 miljonit eurot ning erisoodustustelt 1,8 miljonit eurot. Järgnevatel kuudel on tavapäraselt oodata laekumistasemete märgatavat kasvu.

Käibemaksu laekus aprillis 107,4 miljonit eurot ja eelarves kavandatust on täidetud 31,7 protsenti. Võrreldes eelmise aasta aprilliga kogunes käibemaksu 2,3 protsenti vähem, samas deklareeritud käibed kasvasid 8,6 protsenti. Laekumise vähenemine tulenes tagastuste tavapärasest suuremast tasemest. Deklareeritud käivete kasv oli kiireim mootorsõidukite müügi ning eksportivate ettevõtete sektoris.

Aktsiise tasuti nelja kuuga kokku 226,2 miljonit eurot, mis on 32,1 protsenti eelarves planeeritust. Võrreldes eelmise aasta esimese nelja kuuga vähenes aktsiiside laekumine 4,1 protsenti seoses 2010. aasta aktsiisitõusudele eelnenud varude soetamisega. Tubaka- ja kütuseaktsiisi kogunes vastavalt 18 ja 4 protsenti vähem kui mullu sama ajaga ning alkoholiaktsiisi 4 protsenti rohkem.

 

 

Autor: 1706-aripaev

Hetkel kuum