Katariina Krjutškova • 1. juuli 2011 kell 14:24

Ilves kiitis maamaksu seaduse heaks

 President Toomas Hendrik Ilves kuulutas välja maamaksust vabastava seaduse, kuid pani rahvasaadikutele südamele, et omavalitsuse eelarvesse tuleb nüüd leida uus lisatulu allikas.

Seadust välja kuulutades tegi president Ilves avalduse: “Seaduse jõustumiseni jääva pooleteise aastaga tuleb Riigikogul leida täiendav ja püsiv sissetulekuallikas linnadele ja valdadele. Maamaksuseaduse muudatusega äralangevat tulu ei saa põhiseaduse kohaselt hüvitada ühekordse eraldisega. Tuluallikas peab olema püsiv. Ainult Riigikogu saab otsustada, kust lisatulu kohalikesse eelarvetesse suunatakse. Tuleb pidada meeles, et 2009. aastal vähendas Riigikogu valitsuse ettepanekul kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvat üksikisiku tulumaksu osa.

Ka see tulubaasi kahanemine tuleb korvata. Riigikohtu otsus, mille järgi peab linnadele ja valdadele ette nägema piisavalt vahendeid kohaliku elu edendamiseks ja katma kõik kohalikule omavalitsusele pandud riigi ülesannetega seotud kulud, kuulub õigusriigis täitmisele. Kavatsen kasutada kõiki riigipea pädevusse kuuluvaid võimalusi selleks, et kindlustada kohalike omavalitsuste eelarvete rahastamine vastavalt põhiseadusele.” Seadus jõustub ülejärgmise aasta alguses.

Hetkel kuum