Kadrin Karner • 14. juuni 2011 kell 10:26

Riigikogu jätkab homme arutelu maamaksust vabastamise üle

Homme jätkub Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi eelnõu teine lugemine pooleli ning sellega jätkatakse homme kell 14 algaval istungil.

Eelnõu kohaselt on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses. Sellel maal asuvas hoones peab olema inimese elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele.

Samuti on maamaksu tasumisest vabastatud ka hooneühistu liikmed, kes selles hoones rahvastikuregistri andmetel elavad. Hooneühistu poolt kasutatav elamumaa vabastatakse maamaksust samas määras, tiheasustusega alal vastavalt 0,15 ha ning mujal 2,0 ha ulatuses, jaotatuna proportsionaalselt hooneühistu liikmete vahel.  

Hetkel kuum