Laenu võttes võrdle vähemalt 3 panka

Võrdlemist lihtsustab, et alates 1. juulist 2011 peavad pangad andma kliendile teabelehe. Sinna on märgitud konkreetsele kliendile pakutavad tingimused laenusumma suuruse, intressimäära, krediidi kulukuse määra, muude lisanduvate tasude, viiviste ja teiste võlgnevusega seotud tasude, lepingu kestuse jpm kohta.

Laenu taotlemiseks ei pea olema tingimata sama panga klient, küll aga nõuab pank tavaliselt laenutaotleja konto väljavõtet viimase kuue kuu kohta. Sealt on näha sissetulekute laekumine. Samuti võidakse laenulepingu tingimustega ette näha, et laenu saamiseks on nõutav sissetulekute edasine laekumine panka, kes annab laenu.

Hinda maksevõimet ausalt. Enne laenutaotluste kirjutamist tuleb reaalselt hinnata oma maksevõimet ja suutlikkust tulevikus osa sissetulekust laenumaksele kulutada. Praegustest tuludest ja kuludest saab hea ülevaate pere-eelarve koostamisega - nii näeb kohe, kas ja kui palju iga kuu raha üle jääks, et laenu tasuda. Tulevikule mõeldes ei tohi unusta ka kinnisvara omamisega kaasnevaid muid kulutusi, alates kommunaalmaksetest, mis uues kodus võivad erineda praegustest maksetest, ja lõpetades laenu tagatiseks oleva kinnisvara kindlustamise kuludega.

Pikem tagasimakseperiood tähendab rohkem intresse. Optimaalse laenusumma ja laenu tähtaja leidmisel tuleb arvestada, et kuigi laenusumma jagamine pikema perioodi peale teeb kuumakse väiksemaks, tähendab see kokkuvõttes rohkem intresse. Näiteks võttes 20 aastaks 50 000 eurot laenu aastaintressiga 4%, tuleb annuiteetgraafiku puhul igakuiseks makseks 303 eurot ning terve laenuperioodi jooksul makstavateks intressideks 22 717 eurot. Võttes samadel tingimustel laenu 15 aastaks, tuleb igakuine makse 370 eurot, kuid intressideks makstakse 16 572 eurot ehk 6145 eurot vähem.

Laenu tagasimaksegraafik võib olla koostatud annuiteetgraafikuna või võrdse põhiosaga maksegraafikuna. Annuiteedi puhul on igakuine makse kogu aeg ühesuurune ning laenu tagasimaksmise algusaastatel koosneb igakuine makse peamiselt intressist. Võrdse põhiosaga maksegraafiku puhul on laenu põhiosa tagasimakse kogu aeg ühesugune.

Laenu põhiosa tagasimaksele lisandub intress. Kuna intressi arvestatakse laenusumma jäägilt, on intressimaksed alguses keskmisest suuremad, hiljem väiksemad. Kui laenu tagasimakse alguses on võimalik teha suuri makseid, siis on kasulik valida võrdsetes põhiosades maksetega graafik, sest siis makstakse pangale kokkuvõttes vähem intresse.

Kuna eluasemelaen võetakse tavaliselt aastakümneteks, peab mõtlema ka sellele, mis juhtub, kui sissetulek peaks vähenema või kaduma. Kas on kogutud sääste või leiab muid võimalusi, et majanduslikult keerulistel aegadel laenumakseid korrektselt tasuda? Tõsi, pangaga kokkuleppel võib saada ka maksepuhkust, kuid seda antakse üldjuhul vaid laenu põhiosale, mis tähendab, et intresse peab ikkagi maksma. Lisaks tuleb maksta lepingu muutmise tasu.

Ära unusta lisakulusid. Arvestada tuleb ka sellega, et kui pangast on laenusoovile saadud positiivne vastus, siis kaasnevad laenuvõtmisega mitmesugused kulud, mis võivad sõltuvalt laenusummast ulatuda sadadesse eurodesse.

Näiteks tuleb maksta lepingu sõlmimise tasu, mis võib olla kuni 1% laenusummast, samuti võivad laenuvõtja kanda olla notaritasu ja riigilõiv. Lisaks tuleb tavaliselt maksta ka laenu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisakti eest ning tagatiseks olev vara tuleb kindlustada.

Erinev intressimäär ja selle arvutamise alused. Tuleb vaadata, millest koosneb pakutav intressimäär ning kas ja kuidas see laenuperioodi jooksul muutuma hakkab.

Levinuim variant laenu intressimäära kujunemisel on ujuv ehk sõltuvalt Euribori tõusust või langusest muutuv intressimäär.

See koosneb 6 või 12 kuu Euriborist, millele lisandub panga ja kliendi vahel fikseeritud riskimarginaal. Riskimarginaal arvutatakse igale kliendile individuaalselt ning selle suurus sõltub kliendi maksevõimest, varasemast maksekäitumisest, tagatisest jpm.

Kindlasti peab enne lepingu sõlmimist järele uurima, kas pangal on õigus fikseeritud riskimarginaali ühepoolselt lepingu kehtivusaja jooksul muuta ja mille alusel ta seda teha saab.

Euriboril ja personaalsel riskimarginaalil põhineva intressimäära kõrval võivad pangad pakkuda ka teistsuguseid lahendusi intressimäära kujundamisel.

Näiteks võib ujuva intressi arvestamise aluseks kasutada muid muutuvaid majandusnäitajaid ning pank võib jätta endale teatud juhtudel õiguse üle vaadata või muuta kliendi personaalset riskimarginaali laenulepingu jooksul.

Kolmandaks on võimalik võtta fikseeritud intressimääraga laen, mille puhul on intress teatud ajaks (näiteks viieks aastaks) fikseeritud.

Kui kaaluda ujuva intressimääraga laenu võtmist, siis tuleb laenukalkulaatoril arvutada, kas suudaksid intressimäära 2-3%se kasvu juures endiselt laenumakseid korrektselt tasuda.

Näiteks kui võtta praegu 20 aastaks 50 000 eurot laenu intressimääraga 3,82% (6 kuu Euribor 1,82% + isiklik riskimarginaal 2%), siis oleks annuiteetgraafikuga kuumakse 298,27 eurot.

Kui Euribor 2% võrra tõuseb ja intressimääraks saab 5,82%, on kuumakse suurus 353,04 eurot.

Kasutada saab ka pere-eelarve stressitaluvuse kalkulaatorit, mis analüüsib pere-eelarve vastupidavust sissetulekute muutusele, inflatsiooni mõju ning Euribori muutuse mõju laenumaksele.

Omafinantseering ja tagatis. Erinevatel pankadel on nõue omafinantseeringu suurusele erinev - see võib olla 10-30%. Uute majade ja korterite puhul võivad pangad leppida väiksema omafinantseeringuga.

Kui on pakkuda lisatagatist, siis võidakse laenu anda ka 0%se omafinantseeringuga. Sellisel juhul peab arvestama, et laen läheb kokkuvõttes rohkem maksma, kuna intresse tuleb rohkem tasuda. Teatud sihtgruppidel (näiteks noored pered) on võimalik kasutada KredExi antavat käendust.

Muud tingimused ja kohustused. Järele peab uurima, millistel tingimustel on vajadusel võimalik võtta maksepuhkust ja kas sellega võib kaasneda teisi muudatusi, näiteks isikliku riskimarginaali tõstmine.

Millised on võimalused laenu ennetähtaegseks tagastamiseks või graafikus määratud summast suurema makse tegemiseks - kas sellega kaasneb trahve või tasusid ning kui suured need on?

Kas pank võib nõuda laenuperioodi jooksul lisatagatist ning kui jah, siis millistel tingimustel?

Millised on nõuded tagatiseks oleva vara kindlustamisele - mis aja jooksul seda teha tuleb, milline peab olema kindlustuskaitse ulatus ehk kindlustatud riskid jne?

Lisaks võib lepingus sisalduda nõue, et kui võtta laenuperioodi jooksul kusagilt mujalt laenu või sõlmida liisingulepingu summas, mis ületab teatud protsenti olemasoleva laenu tagastamata summast, siis peab sellest viivitamatult panka teavitama.

Hetkel kuum