Indrek Kald • 30. september 2011 kell 7:41

Michal uurib kohtutäiturite tööd

Justiitsminister Kristen Michal alustab tänase Äripäeva artikli põhjal kohtutäiturite suhtes järelevalvemenetlust, et kontrollida kahtlusi maksudest kõrvalehoidmises.

"Järelevalve raames pöördume kindlasti ka maksuameti poole palvega, et nad kontrolliks täiturite reisidega seonduvate maksude tasumist. Lisaks nõuame selgitusi kohtutäituritelt endilt ning kontrollime ka neile seadusega ette nähtud koolituskohustuse täitmist," kinnitas minister.

Michal lisas, et seaduse kohaselt on kohtutäituri distsiplinaarsüüteoks ka igasugune vääritu tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või mis vähendab usaldust kohtutäituri ameti vastu, sõltumata sellest, kas tegu pandi toime ametikohustusi täites või mitte.

"Täiturile kui avalik-õigusliku ameti esindajale kehtivad kõrgendatud nõudmised. Eeldame, et kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda annab oma senise hea maine hoidmise nimel avalikkusele ammendavad selgitused meedias ilmunud väidete kohta," ütles Michal.

Hetkel kuum