Anne Oja • 17. oktoober 2011 kell 14:16

Eesti nuriseb uue ELi toetuste piirmääraga

ELi toetusi tulemuslikult kasutanud Eesti tahab, et Euroopa Komisjon loobuks ühtekuuluvuspoliitika toetuste piirmäära seadmisest 2,5%-le liikmesriigi SKPst.

Praegu on 81% Eesti kasutatavatest eurorahadest ühtekuuluvuspoliitika toetused, selgub EL 2014-2020 finantsraamistiku seletuskirjast.

Seniste proportsioonide jätkudes oleks Eesti ühtekuuluvuspoliitika toetuste piirmäär 2,8% SKPst. See tähendab absoluutsummas, arvestades Euroopa Komisjoni majanduskasvu prognoosi 2014-2020, umbes 4 miljardit eurot. Euroopa Komisjoni pakutud 2,5%-line piirmäär tähendaks absoluutsummas 3,58 mld eurot toetust.

Euroopa Liidu uute liikmesriikide toetuste maksimummäär väheneks piirmäära muutmisel kokku ligi 40 miljardit eurot. Eesti võimalused toetust saada väheneks seejuures 630 miljoni euro võrra.

Seni on Eesti saanud ELi toetustena rohkem raha kui on liidu ühisesse eelarvesse maksnud. Sissemaksed on olnud aastati järgmised:

Aasta          mln eurot2004           55,12005          106,52006          131,52007          176,42008          163,02009          153,72010          138,2

Samas oli Eestile 1. juuli seisuga välja makstud kõige suuremas mahus ühtekuuluvuspoliitika toetusi:

 Eesti pooldab jätkamist seniste diferentseeritud piirmääradega, toetuste jagamisel võiks arvestada ka eri riikide haldussuutlikkust. Madala haldussuutlikkusega riikidele, kellel on euroraha kasutamisega probleeme, peaks seadma tingimuse, et nad eraldavad tänasest suurema osa toetusrahast riigi haldusvõimekuse parandamiseks.

 

Hetkel kuum