Anne Oja • 17. oktoober 2011 kell 15:46

EK loodab finantstehingute maksust täita 23% eelarvest

Juba mõne aasta pärast, 2020, loodab Euroopa Komisjon (EK) koguda nii palju finantstehingute maksu, et see täidaks 23% liidu eelarvetuludest, selgub ELi 2014-2020 finantsraamistiku seletuskirjast.

Konkreetse ettepaneku finantstehingute maksu kohta esitab Euroopa Komisjon 2011. aasta sügisel. Praegu pole maksubaasi ega maksumäära kohta midagi lähemat teada.

Finantstehingute maksustamist analüüsides leidis Euroopa Komisjon, et ELi tasandi meetmed võivad osutuda tulemuslikumaks ja tõhusamaks kui liikmesriikide endi meetmed ehk maksud. Peale selle võiks finantstehingute maks aidata vähendada siseturu praegust killustatust.

Kui 23% ELi tuludest tuleks finantstehingute maksust, vähendataks sellevõrra liikmesriikide makseid liidu eelarvesse. Eesti osamakse aasta kohta väheneks siis ligikaudu 35 miljoni euro võrra.

Eesti on samas seisukohal, et Euroopa Komisjoni finantstehingute maksu laekumise prognoos on liiga optimistlik. Selline maks võib vähendada siinsete pankade konkurentsivõimet ja tõsta pangateenuste hinda.

Hetkel kuum