Silvia Kruusmaa • 17. november 2011 kell 10:00

10,5% täiskasvanutest on õppurid

Selle aasta kolmandas kvartalis osales elukestvas õppes 10,5 protsenti Eesti täiskasvanud elanikest, mis on viimase kolme aasta võrdluses märgatavalt parem tulemus – varasematel aastatel on osalusprotsent kolmandas kvartalis jäänud 6,5 ja 8,5 protsendi vahele.

Äsja statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi osales 2011. aasta III kvartalis nelja viimase nädala jooksul koolis või koolitusel 10,5 protsenti 25-64-aastasest elanikest. I ja II kvartalis oli vastav osalusprotsent 11,3 ja 11,4. III kvartali tulemused on tavapäraselt olnud teis test perioodidest tagasihoidlikumad, mille üheks põhjuseks on suvine puhkepaus koolitustes.

Varasemate aastate andmete järgi on Eestis naised aktiivsemad õppijad kui mehed. Sama trendi kinnitavad ka värsked andmed, naisi osales III kvartalis elukestvas õppes 3 protsendi võrra rohkem kui mehi (vastavalt 11,9 ja 8,9 protsenti). Jätkuvalt osalevad elukestvas õppes kõige aktiivsemalt 25- kuni 34-aastased inimesed, keda oli õppijate seas III kvartalis 18,4 protsenti.

Probleemiks on olnud madalama haridustasemega inimeste aktiivsus koolis ja koolitustel osalemises, kuid ka nende osalus on tasapisi kasvamas. Selle aasta I ja II kvartalil osales elukestvas õppes kesk- ja kutseharidusega täiskasvanutest 7,4%, III kvartalis 9%.

Täiskasvanuhariduse arengukava seab eesmärgiks, et 2013. aastal osaleb elukestvas õppes 13,5 protsenti 25-64-aastastest inimestest. 2010. aasta I-III kvartali kokkuvõttes osales elukestvas õppes 10,3 protsenti, käesoleva aasta samal perioodil 11,1%. Antud tulemus lubab oodata aasta kokkuvõttes eelmise aastaga võrreldes suuremat kasvu.

Hetkel kuum