Raivo Sormunen • 8. detsember 2011 kell 11:00

Swedbank: töötukassa rahaga pensionisüsteemi rahastada pole õige

Swedbank Roburi portfellihaldur Pertti Rahnel ei poolda riikliku pensionisüsteemi rahastamist töötukassareservi arvelt.

„Kui inimestelt on korjatud makse mingi kindla eesmärgiga, näiteks tagamaks Töötukassast kindlustust töötuks jäämise vastu, siis ei saa pidada õigeks, kui seda raha kasutatakse süstemaatiliselt teistel eesmärkidel,“ vastas Rahnel küsimusele kuivõrd eetiline oleks pensionide maksmine nn. töötukassareservi arvelt.

„Kui pensionisüsteem on defitsiidis, siis tuleks leida süsteemi tasakaalustamiseks sihipäraseid vahendeid, milleks pakkus hiljuti erinevaid lahendusi välja Praxis. Pikaajaline lahendus ei saa kindlasti olla see, et aastakümneid puudujääki laenuga finantseerida või teistest valdkondadest raha ümber suunata,“ lisas Rahnel.

Esimese samba (riikliku pensioni) defitsiidi vähendamiseks peab Rahnel sihipäraseks vahendiks pensionitõusu indekseerimise valemi muutmist.Hetkel sõltub 80% indeksi muutusest sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvust ja 20% tarbijaindeksi kasvust. Lisaks ei luba praegune indekseerimise süsteem pensione langetada, kuid indeksi langus tuleb viie aasta jooksul tõusudega tasaarveldada.

Portfellihaldur tõi näiteks väga kuluka pensionisüsteemiga Itaalia, kus sel nädalal kuulutati välja uued kasinusmeetmed, millega tõsteti järsult pensionile minemise vanust, seoti pensionihüved süsteemi sisse makstud rahaga ning külmutati järgmisteks aastateks kõrgemat pensionit saavate inimeste pensionitõus. Huvitava algatusena plaanitakse seal välja töötada tugevamad toetusmeetmed, mis motiveeriksid inimesi ka pensionieas töötama.

Tänane Äripäev kirjutas, et riigikassa likviidsusreserv väheneb sellises tempos, et järgmise aasta esimesel poolel võib riigil olla oma kulutuste katmiseks vaja juba lisaraha ning üheks selliseks potentsiaalseks rahaallikaks on töötu- ja haigekassa reserv.

Hetkel kuum