Anu Jõgi • 23. detsember 2011 kell 7:34

Tarbijakaitse kummutas KultaRahaksi reklaami väite

Tarbijakaitseameti kontrollostu põhjal väär KultaRahaksi  reklaamis kasutatud väide, et ta ostab kokku kulda parima hinnaga.

Tarbijakaitseameti alustanud menetlust KultaRahaksi (Kuld Rahaks Baltic OÜ) reklaami suhtes, milles lubatakse kulda kokku osta  parima hinnaga.

KultaRahaksi reklaamib end nii paberväljaannetes kui ka postkasti saadetud lendlehtede abil ning kutsub inimesi müüma oma väärisehteid neile kui parima hinna pakkujatele.

22. detsembril sooritas tarbijakaitseameti järelevalveametnik kontrollostu, mis seisnes kuldsõrmuse hindamises nii KultaRahaksi juures kui ka teises samalaadses ettevõttes. Sõrmusele pakutud hinna vahe osutus kahekordseks, sealjuures pakkus teine ettevõte oluliselt kõrgemat hinda kui KultaRahaksi.

Lähtudes kontrollostu tulemustest, võib väita, et KultaRahaksi reklaamis kasutatav superlatiiv „parim“ on põhjendamatu ning annab tarbijaile väärinformatsiooni.

Tarbijakaitseamet soovitab oma väärisesemeid müüa soovivatele inimestele võtta hinnapakkumised mitmest kohast, sest eelnevale näitele tuginedes võib öelda, et hinnavahed võivad olla lausa mitmekordsed. Samamoodi tuleks suhtuda skeptiliselt reklaamlausetesse „Parim hind“ vms, kuna tihtipeale ei ole neil mingit alust ning tegemist on vaid kavala turundusvõttega.

 

Hetkel kuum