Alyona Stadnik • 13. jaanuar 2012 kell 14:51

KredEx: meie finantsteenused lähtuvad äritegevuse loogikast

KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul nende poolt pakuvad finantsteenused ei moonuta turukonkurentsi ning on efektiivsed.

Tänane Äripäev kirjutab sellest, et kolm aastat tagasi määras PRIA toetusi 21 vesiviljelusprojektile. Eelmise aasta lõpu seisuga oli toetuse saanud projektidest ellu viidud seitse ning kuue puhul andis PRIA pikendust. Äripäev küsib, kuivõrd on Eestis ettevõtlustoetusi vaja.

"Eelkõige on toetusi vaja ettevõtete arengu kiirendamiseks ja suunamiseks (näiteks ekspordi turundus, rahvusvaheline koolitus vms), teatud juhtudel ka teiste riikide ettevõtjatega võrdsete tingimuste loomiseks. Otsetoetused on kindlasti vajalikud valdkondades, kus tulevikus oodatav tulu pole määratletav (näiteks rakenduslikud teadusuuringud), samas tavapärases ettevõtluses on tasuvus ning oodatavad rahavooprognoosid piisava kindlusega  määratletavad ja otsene vajadus subsideerimiseks puudub. Ettevõtlus peab olemuslikult lähtuma turunõudlusest ega tohi sõltuda seda eiravate instrumentide kasutamisest," selgitas Treier toetuste vajalikkust.

KredEx pakub ettevõtetele laenukäenduseid ning allutatud laenu. "Meie poolt väljastatavate tagatiste kaudu on ettevõtlussektoril kergem ligipääs erinevatele finantsinstrumentidele, mille abil on võimalik juhtida käibekapitali, teha põhivarainvesteeringuid või kasutada erinevaid pangagarantiisid," rääkis Treier.

Tagatised ja muud finantsteenused on otsetoetustest oluliselt erineva mõju ja toimemehhanismiga. Tegemist on turukonkurentsi oluliselt vähem moonutavate instrumentidega, kus ei kaeta laenuvõtja kulusid ega anta üldjuhul midagi niisama ja tagasivõtmatult, rääkis ta.  Veelgi enam - laenukäenduse eest tuleb maksta tasu ning ebaõnnestumise korral ei saa hüvitist mitte ettevõte vaid hoopiski finantseerimisasutus oma kulude katteks.

Võrreldes otsetoetustega on finantsinstrumentide administreerimine ka efektiivsem, rõhutas Treier.. Nõudluse määrab turu toimimine, riiklikult eraldatud ressurssi võimendatakse ning kasutatakse korduvalt, samuti on võimalik pettuserisk madalam. Eelnevalt nimetatud põhjustel on Euroopa Liidus tervikuna suundumus otsetoetustelt finantsinstrumentide kasutamisele.

 

 

 

Hetkel kuum