Katre Pilvinski • 19. jaanuar 2012 kell 5:12

Sunoreki juht: EASis võiks olla enam praktilist kogemust

Kui EAS uut juhatust valib, siis võiks suuremat rõhku panna praktilisele juhtimiskogemusele, kuna otsuste tegemisel ja raha jagamisel on suur vastutus, märkis Sunoreki juht Indrek Pals.

Täna valitakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) uus juhatus ning Palsi arvates polekski asutuses suuri muutusi vaja, kuna EAS on olnud valdavalt oma otsustega õiges suunas.

„Ma arvan, et valitud tee võiks suurtes piirides jätkuda,“ ütles ta ja lisas, et sektorid, mida toetatakse - eksport, tootearendus, tootlikkus ja viimasel ajal disain, innovatsioon, ka IT - on õiged valikud.

Kui aga EASile uut hingamist anda, siis võiks juhtkonnas olla rohkem praktilise juhtimiskogemusega inimesi. „Sellepärast, et vastutus on ikkagi päris suur, et milliseid otsuseid seal tehakse ja kuhu seda raha antakse. Juhatuses peab kindlasti olema suure kogemusega inimene,“ põhjendas Pals.

„Kui otsida nõrgemaid kohti, siis aeg-ajalt tundub, et EASil kulub palju aega väikeste ja vähetähtsate detailide kontrollimiseks ja vähem on oskusi või ressurssi sisulise poole kontrolliks ja ülevaatamiseks. Sisulise hinnangu andmine on väga keeruline, kuid tegelikult ei ole EASis vastava ala spetsialiste,“ nentis ta.

„Erialade suhtes on mõistlik see, et kaasatakse eriala spetsialiste mingite projektide hindamiseks. Kuid seda ka täna tehakse ja see on õige tee,“ lisas Pals.

Eesti ühe suurema euroraha jagaja, EASi nõukogu valib täna kuni kolm uut juhatuse liiget neljast. Kandidaatide seas on kaks senist juhatuse liiget Tarmo Leppoja ning Maria Alajõe. Kolmas juhatuse liige Kristjan Kitvel ametis jätkata ei soovi. EASi juhi Ülari Alametsa leping kehtib septembrini 2013.

Majandusminister Juhan Parts on öelnud, et soovib näha juhatuses senisest rohkem ettevõtluskogemusega inimesi.

Hetkel kuum