Romet Kreek • 27. jaanuar 2012 kell 6:51

Tallinna Vee puhaskasum -3,1%

Tallinna Vee neljanda kvartali puhaskasum vähenes 3,1 protsenti, 7,7 miljoni euroni, teatas ettevõte börsile.

Käive kasvas 4,9 protsenti, 13,1 miljoni euroni.

LHV ootas Tallinna Vee käibeks 12,8 miljonit eurot ja puhaskasumiks 5,1 miljonit eurot. Tallinna Vesi ületas mõlema numbri osas LHV ootust.

2011. aasta neljandas kvartalis kasvasid eraklientide müügimahud 0,2 protsendi võrra võrreldes 2010. aasta neljanda kvartaliga, kumulatiivne muutus peale 12 kuud oli jätkuvalt negatiivne 0,1 protsendi võrra peale 2011. aasta negatiivset 3. kvartalit. Elimineerides väikese mõjuga reklassifitseerimise teeninduspiirkonna tuludest väljaspool teeninduspiirkonda tuludeks, on eraklientide tarbimine olnud samal tasemel.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas on tõusnud võrreldes 2010. aasta neljanda kvartaliga, kasvades 6,2 protsendi võrra. Müügikogused suurenesid peamiselt paranenud vaba aja sektori ning nendega seotud tööstuse ja transpordi teenuste müügi suurenemise tõttu, turismisektori kosumise järgselt. Müügimahtude suurenemine ületab müüki reoveeteenuste proportsionaalselt suurema tõusu tõttu veeteenuste müügist, kuna reoveeteenuste tariifid on madalamad veeteenuste tariifidest.

Müük väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 46,5 protsendi võrra võrreldes 2010. aasta 4. kvartaliga. Peamine põhjus müügi suurenemises oli sademetevee koguste kasvamine 2011. aasta neljandas kvartalis, põhjustades tulude kasvu võrreldes 2010. aasta neljanda kvartaliga 32,7% võrra, kuna sademetevee tariifid on oluliselt madalamad reoveeteenuste tariifidest.

Elektrikulud kasvasid 2011. aasta neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,09 miljoni euro ehk 12,2 protsendi võrra. Seda kõrgema elektrihinna mõjul, kuna Ettevõte ostab elektrit vabaturult, samuti reguleeritavate võrgutasude tõttu.

Palgakulud kahanesid 2011. aasta neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,05 miljoni euro ehk 4,3 protsendi võrra, tulemustasude provisjoni arvestamise ajahetke erinevuse tõttu. Individuaalsed baaspalgad  on kasvanud ainult tarbijahinnaindeksi võrra, mida on üldiselt tasandanud vähenenud töötajate arv.

2011. aasta neljandas kvartalis suurenesid üldhalduskulud 0,19 miljonit eurot 1,2 miljoni euroni. Konsultatsioonikulud, mis olid vajalikud tariifivaidluse protsessis ületasid vähenenud muud kulud, mille tõttu üldhalduskulud ka suurenesid. Antud kulugrupis tuleneb palgakulude suurenemine peamiselt juhtimisteenuste liikumisest palgakulude reale.

Ettevõtte finantstulud/kulud olid 2011. aasta neljandas kvartalis 0,36 miljonit eurot, mis on 1,2 miljoni euro ehk 143,2% suurune negatiivne muutus võrreldes 2010. aasta neljanda kvartali netokuludega. Mõlemal aastal tuleneb finantskulude muutus põhiliselt mitterahalisest ümberhinnatud swapi lepingute õiglasest väärtusest, 2010. aasta 4. kvartalis oli muutus positiivne 1,1 miljoni euro võrra, ning 2011. aasta samas kvartalis oli muutus negatiivne 0,67 miljoni euro võrra.

Ettevõte vähendas ujuva intressiga laenu riske sõlmides viis intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit eurot. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 4,5 miljonit eurot, ning nendega seotud lisakulud neljandas kvartalis summas 0,67 miljonit eurot.

Hetkel kuum